Biznes

biznes_logo_cisco
Cisco Systems, Inc.

www​.cisco​.com

biznes_logo_emc
EMC

www​.emc​.com

biznes_logo_emerson
Emerson Network Power

www​.emer​son​ne​twork​po​wer​.com

biznes_logo_fblucznik
Fabryka Broni Łucznik
Radom Sp. z o.o.

www​.fabry​ka​bro​ni​.pl

biznes_logo_intel
Intel

www​.intel​.pl

biznes_logo_kenbit
KenBIT

www​.ken​bit​.pl

biznes_logo_mesko
MESKO S. A.

www​.mesko​.com​.pl

biznes_logo_pimco
Pimco Sp. z o.o.

www​.pim​co​.pl

biznes_logo_pitradwar
PIT-RADWAR S. A.

www​.pitra​dwar​.com

biznes_logo_poloniaero
Polonia Aero Laboratory

polo​nia​aero​.avio​aero​.com

biznes_logo_polski-holding-obronny
Polski Holding Obronny

www​.pho​.pl

biznes_logo_techbrainers
Techbrainers

tech​bra​iners​.com

biznes_logo_thales
THALES

www​.tha​les​gro​up​.com

Uczelnie i instytuty badawcze

uczelnie_logo_agh
Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica
w Krakowie

www​.agh​.edu​.pl

uczelnie_logo_aos
Akadémia ozbrojených síl
gen. M. R. Štefánika

www​.aos​.sk

uczelnie_logo_cbk
Centrum Badań Kosmicznych

www​.cbk​.waw​.pl

uczelnie_logo_deblin
Wyższa Szkoła Oficerska
Sił Powietrznych

www​.wsosp​.pl

uczelnie_logo_itme
Instytut Technologii
Materiałów Elektronicznych

www​.itme​.edu​.pl

uczelnie_logo_lazarski
Uczelnia Łazarskiego

www​.lazar​ski​.pl

uczelnie_logo_oulu
University of Oulu

www​.oulu​.fi

uczelnie_logo_piap
Przemysłowy Instytut
Automatyki i Pomiarów

www​.piap​.pl

uczelnie_logo_polcz
Politechnika Częstochowska

www​.pcz​.pl

uczelnie_logo_pg
Politechnika Gdańska

pg​.edu​.pl

uczelnie_logo_politechnika-lodzka
Politechnika Łódzka

www.p.lodz.pl

uczelnie_logo_polrz
Politechnika Rzeszowska
im. Ignacego Łukasiewicza

por​tal​.prz​.edu​.pl

uczelnie_logo_ps
Politechnika Śląska

www​.polsl​.pl

uczelnie_logo_pw
Politechnika Warszawska

www​.pw​.edu​.pl

uczelnie_logo_polwr
Politechnika Wrocławska

www​.pwr​.wroc​.pl

uczelnie_logo_tubitak
TÜRKİYE BİLİMSEL ve TEKNOLOJİK
ARAŞTIRMA KURUMU

www​.tubi​tak​.gov​.tr

uczelnie_logo_umk
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
w Toruniu

www​.umk​.pl

uczelnie_logo_upwr
Uniwersytet Przyrodniczy
we Wrocławiu

www​.up​.wroc​.pl

uczelnie_logo_uw
Uniwersytet Warszawski

www​.uw​.edu​.pl

uczelnie_logo_wim
Wojskowy Instytut Medyczny

www​.wim​.mil​.pl

uczelnie_logo_wiml
Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej

www​.wiml​.waw​.pl

uczelnie_logo_witu
Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia
w Zielonce

www​.witu​.mil​.pl

Administracja

 administracja_logo_MJWPU
Mazowiecka Jednostka Wdrażania
Programów Unijnych

mazo​wia​.eu

 administracja_logo_NCBiR
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

www​.ncbr​.gov​.pl

 administracja_logo_NCN
Narodowe Centrum Nauki

www​.ncn​.gov​.pl

 administracja_logo_PARP
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

www​.parp​.gov​.pl

administracja_logo_straz-graniczna
Straż Graniczna

www​.stra​zgra​nicz​na​.pl