Aktualizacja książki telefonicznej: Katarzyna Walkowiak
e-mail katarzyna.walkowiak@wat.edu.pl, tel. 261 839 386