KONTAKT

SZKOŁA DOKTORSKA WAT

ul. gen. Syl­we­stra Kali­skie­go 2B
00 – 908 War­sza­wa

DZIEKANAT

Mag­da­le­na Kowal­ska
Mag­da­le­na Maty­jasz­kie­wicz

pok. 5.10 (V pię­tro), budy­nek 135 (Lipsk)

tel. 261 837 132

e‑mail szkola.​doktorska@​wat.​edu.​pl