PRZEDMIOTY ORAZ MAKSYMALNE WARTOŚCI PUNKTÓW RANKINGOWYCH DO UZYSKANIA PODCZAS REKRUTACJI NA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA