KAWIARNIA STUDENCKA

Kawiar­nia Stu­denc­ka jest czyn­na 7 dni w tygo­dniu. W godz. od 10.00 do 21.30 Zapra­sza­my stu­den­tów, pra­cow­ni­ków WAT oraz wszyst­kich miłych gości.