Strona główna » Aktualności » Zawodnik WAT mistrzem Europy w Trójboju Siłowym

Zawodnik WAT mistrzem Europy w Trójboju Siłowym

Zawod­nik KU AZS WAT Piotr Sadow­ski, absol­went Wydzia­łu Cyber­ne­ty­ki, zdo­był tytuł Mistrza Euro­py Senio­rów w kate­go­rii 120 kg pod­czas Mistrzostw Euro­py Senio­rów w Trój­bo­ju Siło­wym. Zawo­dy odby­ły się w dniach 25.11. – 08.12. w Kow­nie (Litwa).

Wśród naj­sil­niej­szych atle­tów nasze­go kon­ty­nen­tu Piotr Sadow­ski już przed ostat­nim podej­ściem zapew­nił sobie zło­ty medal.

Tekst i fot.: Wal­de­mar Stan­gret