» » Wyróżnienia Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii dla naukowców WAT

Wyróżnienia Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii dla naukowców WAT

wpis w: Aktualności | 0

Dwa zespoły naukowo-badawcze Wydziału Cybernetyki WAT zostały wyróżnione dyplomami uznania przez Polską Izbę Gospodarczą Zaawansowanych Technologii za zdobycie medali na 116 Międzynarodowych Targach Wynalazczości Concours Lépine 2017 w Paryżu. Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii objęła tegoroczne targi honorowym patronatem.

14 lipca br. na walnym zgromadzeniu przewodniczący Rady Izby prof. Jerzy Buzek wręczył prorektorowi ds. rozwoju dr. hab. inż. Lucjanowi Śnieżkowi oraz prof. dr. hab. inż. Zygmuntowi Mierczykowi dyplomy gratulacyjne dla:

  • Zespołu z Instytutu Matematyki i Kryptologii w składzie: prof. dr hab. n. mat. inż. Jerzy Gawinecki i mgr inż. Kamil Kaczyński za zdobycie BRĄZOWEGO MEDALU i specjalnego wyróżnienia EUROPE FRANCE INVENTEURS, za system steganograficzny wykorzystujący kody trójkowe;
  • Zespołu z Instytutu Systemów Informatycznych w składzie: mjr dr inż. Rafał Kasprzyk, sierż. pchor. inż. Mateusz Dendera, sierż. pchor. inż. Kamil Małysz, sierż. pchor. inż. Piotr Szczepańczyk, za zdobycie SREBRNEGO MEDALU oraz MEDALU MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH FRANCJI, za platformę Manify.

W Targach Wynalazczości wzięło udział ponad 500 wystawców, a opracowane w WAT systemy zostały docenione i zauważone przez służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo mienia i obywateli. System steganograficzny i platforma Manify wzmacniają bezpieczeństwo w sytuacjach zagrożenia terrorystycznego i zarządzania kryzysowego.

System steganograficzny wykorzystujący kody trójkowe pozwala na wytworzenie kanału ukrytej komunikacji z wykorzystaniem otwartych źródeł. Dzięki znacząco poprawionym parametrom system ten cechuje się ponadprzeciętnym poziomem bezpieczeństwa. Sprawia to, że może być on wykorzystany wszędzie tam, gdzie istotne jest nie tylko zapewnienie poufności komunikacji, ale także ukrycie samego faktu jej prowadzenia. Wytworzony system jest szczególnie przydatny w krajach, których wewnętrzne regulacje nie pozwalają na stosowanie rozwiązań kryptograficznych.

Platforma Manify umożliwia efektywną wymianę informacji między właściwymi służbami, organizacjami, użytkownikami końcowymi, zwykłymi ludźmi w sytuacjach kryzysowych. W takich sytuacjach komunikowanie się może być utrudnione w związku z przeciążeniem informacyjnym centrum zarządzania kryzysowego, jak również z powodu przeciążenia sieci komórkowej spowodowanej obecnością dużej liczby osób w obszarze wystąpienia sytuacji kryzysowej. Wyróżniającą zaletą platformy Manify jest możliwość utrzymania komunikacji również w sytuacji braku sygnału GSM, poprzez tworzenie sieci ad-hoc bezpośrednich połączeń między urządzeniami mobilnymi z zainstalowaną aplikacją Manify.

Ewa Jankiewicz
rzecznik prasowy WAT