» » Wyniki rekrutacji na studia II stopnia rozpoczynające się od semestru letniego

Wyniki rekrutacji na studia II stopnia rozpoczynające się od semestru letniego

wpis w: Dla kandydatów | 0

Dobiegły końca prace wydziałowych komisji rekrutacyjnych na studia II stopnia, rozpoczynające się od semestru letniego. Wyniki rekrutacji można sprawdzić, logując się na swoje konto w IRK. Decyzje w formie papierowej dla osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną wysłane pocztą.

Po dokonaniu analizy zgłoszonych kandydatów, nie zostały uruchomione następujące kierunki studiów:

 • studia stacjonarne: chemia i inżynieria materiałów specjalnego przeznaczenia, elektronika i telekomunikacja (IOE), logistyka (profil praktyczny)
 • studia niestacjonarne: geodezja i kartografia, informatyka, inżynieria bezpieczeństwa, kryptologia i cyberbezpieczeństwo, logistyka (profil praktyczny), lotnictwo i kosmonautyka

Kandydaci, którzy wnieśli opłatę rekrutacyjną na kierunki/specjalności, które nie zostały uruchomione ze względu na zbyt małą liczbę osób, proszeni są o kontakt z Sekcją ds. Rekrutacji ( rekrutacja@wat.edu.pl), w celu podania numeru konta bankowego, na które zostanie opłata zwrócona.

Została uruchomiona rekrutacja uzupełniająca na następujące kierunki oraz specjalności:

studia stacjonarne:

 • budownictwo, specjalność: budownictwo komunikacyjne,
 • chemia, specjalność: materiały niebezpieczne i ratownictwo chemiczne,
 • elektronika i telekomunikacja (WEL), specjalność: systemy teleinformatyczne,
 • energetyka, specjalność: elektroenergetyka,
 • inżynieria materiałowa, specjalność: nowe materiały i technologie,
 • kryptologia i cyberbezpieczeństwo, specjalność: systemy kryptograficzne,
 • lotnictwo i kosmonautyka, specjalność: awionika, samoloty i śmigłowce,
 • mechanika i budowa maszyn, specjalność: techniki komputerowe w inżynierii mechanicznej,
 • mechatronika, specjalność: techniki komputerowe w mechatronice;

studia niestacjonarne:

 • elektronika i telekomunikacja, specjalność: systemy teleinformatyczne,
 • mechanika i budowa maszyn, specjalność: maszyny inżynieryjno-budowlane i drogowe,
 • mechatronika, specjalność: automatyka i sterowanie;

Kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia (są po obronie pracy dyplomowej) chcący przystąpić do rekrutacji uzupełniającej powinni:

 • zarejestrowani w Internetowej Rejestracji Kandydatów absolwenci WAT – zgłosić się z dokumentami do dziekanatu wydziału, na który kandydują;
 • niezarejestrowani w Internetowej Rejestracji Kandydatów oraz absolwenci innych uczelni – zgłosić się do Sekcji ds. Rekrutacji, z kompletem dokumentów, tj. dyplomem (ewentualnie zaświadczeniem o ukończeniu studiów z podanym wynikiem ukończenia), suplementem do dyplomu (ewentualnie indeksem lub kartą przebiegu studiów), fotografią, kserokopią dowodu osobistego, fotografią w wersji cyfrowej oraz potwierdzeniem wniesienia opłaty rekrutacyjnej, jeżeli nie była wniesiona na konto, którego numer został wygenerowany w IRK.

Wyniki rekrutacji uzupełniającej będą widoczne na koncie kandydata w IRK.

Rekrutacja uzupełniająca będzie trwała do 23 lutego 2018 r. – na poszczególne specjalności może być zakończona wcześniej, po wypełnieniu limitu miejsc

Z A P R A S Z A M Y !