» » Wyniki kategoryzacji  wydziałów WAT 

Wyniki kategoryzacji  wydziałów WAT 

wpis w: Aktualności | 0

W tegorocznej ocenie parametrycznej jednostek naukowych Wojskowa Akademia Techniczna zachowała dotychczasowy status i wysoki poziom poszczególnych wydziałów. Trzy wydziały WAT: Wydział Nowych Technologii i Chemii, Instytut Optoelektroniki i Wydział Mechaniczny ponownie zdobyły kategorię A, zajmując wysokie miejsca w grupach wspólnej oceny.

Dokonujący oceny Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN) ogłosił wyniki jakości działalności naukowej i badawczo-rozwojowej jednostek naukowych za lata 2013-2016. W ocenie brano pod uwagę cztery podstawowe kryteria:

  • osiągnięcia naukowe i twórcze (kryt.1),
  • potencjał naukowy (kryt. 2),
  • praktyczne efekty działalności naukowej i artystycznej (kryt. 3),
  • pozostałe efekty działalności naukowej i artystycznej (kryt. 4).

Szczegółowej i trudnej procedurze ewaluacji poddano w kraju prawie 1000 jednostek naukowych. Oceniano je w grupach wspólnej oceny (GWO) składających się z jednostek tego samego rodzaju i działających w zbliżonych dziedzinach nauki ustalonych przez KEJN.

Sukces Wojskowej Akademii Technicznej potęguje fakt, że wśród siedmiu wojskowych jednostek naukowych (instytuty badawcze, wydziały akademickie), które uzyskały kategorię A, trzy to wydziały WAT.

Zgodnie z komunikatem MNiSW wydziały WAT uzyskały następujące wyniki:

Wydział Kategoria naukowa N kryt. 1 kryt. 2 kryt. 3 kryt. 4
Wydział Nowych Technologii i Chemii A 86,73 110,24 341,85 6,28 65,14
Instytut Optoelektroniki A 107,21 77,24 678,00 13,32 48,00
Wydział Mechaniczny A 61,75 77,89 594,66 8,74 53,00
Wydział Elektroniki B 86,81 48,59 492,97 4,34 31,00
Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji B 62,75 45,39 191,96 1,99 72,00
Wydział Mechatroniki i Lotnictwa B 80,78 41,72 496,74 9,82 70,00
Wydział Logistyki B 36,83 37,84 159,86 0,37 53,00
Wydział Cybernetyki B 122,50 34,20 176,73 1,96 37,64

 

Istotną nowością w stosunku do poprzednich parametryzacji było wprowadzenie oceny jednostek niejednorodnych, czyli prowadzących działalność w różnych obszarach nauki. W Wojskowej Akademii Technicznej dotyczyło to Wydziału Cybernetyki oraz Wydziału Nowych Technologii i Chemii.

Wyniki kategoryzacji pozwalają zachować wysoki prestiż i pozycję naukową Wojskowej Akademii Technicznej. Wszystkim wydziałom Akademii, a w szczególności tym, które uzyskały kategorię A serdecznie gratulujemy.

Szczegółowe informacje odnośnie wykazu kategorii jednostek naukowych dostępne są na stronie MNiSW.

oprac. Ewa Jankiewicz
rzecznik prasowy WAT