» » Wojskowy Erasmus z konkretami

Wojskowy Erasmus z konkretami

wpis w: Aktualności | 0

Pilotażowy kurs dotyczący ochrony granic oraz semestr nauki na Wydziale Mechanicznym dla zagranicznych podchorążych – zaproponowali przedstawiciele Wojskowej Akademii Technicznej podczas spotkania europejskiej inicjatywy wymiany studenckiej, tzw. „Erasmusa wojskowego”. W dniach 8-10 listopada delegacja Wojskowej Akademii Technicznej w składzie: płk dr inż. Mariusz Gontarczyk, kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej oraz płk dr inż. Jarosław Ziółkowski, zastępca dziekana Wydziału Mechanicznego uczestniczyła w posiedzeniu grupy implementacyjnej w Brukseli. W spotkaniu wzięli udział także przedstawiciele uczelni wojskowych Austrii, Cypru, Słowacji, Włoch, Polski, Portugalii, Hiszpanii, Bułgarii, Grecji, Węgier, Francji, Rumunii, Estonii, Czech, Holandii, Belgii oraz Szwecji.

Podczas 36 spotkania europejskie uczelnie wojskowe przedstawiały swoje osiągnięcia w dziedzinie wymiany studentów wojskowych oraz propozycje wspólnych szkoleń. Jednym z głównych punktów programu spotkania było przedstawienie nowych inicjatyw – w ramach tzw. Common Modules – szkoleń i kursów dedykowanych dla kandydatów na oficerów – kadetów/podchorążych. W ramach inicjatywy Wojskowa Akademia Techniczna jest gotowa już w 2018 roku przeprowadzić pilotażowy kurs „Advanced Technologies in Borders Surveillence” – przygotowanego wspólnie przez wydziały: cybernetyki, inżynierii lądowej i geodezji, elektroniki, nowych technologii i chemii oraz Instytut Optoelektroniki. W ramach tygodniowego szkolenia 20 studentów wojskowych z krajów UE będzie mogło pogłębiać wiedzę o technologiach wykorzystywanych do monitorowania ruchu granicznego, w których WAT jest niewątpliwie liderem. Będzie to pierwsze tego typu szkolenie w Europie.

Drugą ofertą przedstawioną europejskim uczelniom wojskowym będą organizowane w WAT międzynarodowe zawody sportowo-strzeleckie dla podchorążych ze szkół europejskich, których finał przypadnie na Święto Sportu WAT 2018. Inicjatywa spotkała się z pozytywnym odzewem, a deklarację uczestnictwa w zawodach zgłosiły już cztery uczelnie europejskie.

W drugim dniu spotkania dyskutowano nad możliwościami rozszerzenia współpracy między uczelniami, nowymi, wspólnymi projektami edukacyjnymi oraz rozwojem anglojęzycznych ofert edukacyjnych. W ramach tych inicjatyw przedstawiciel Wydziału Mechanicznego płk Ziółkowski przedstawił pierwszą z naszej uczelni propozycję przeprowadzenia pełnego, anglojęzycznego semestru dla studentów zagranicznych uczelni wojskowych. Moduł politechniczny został wzbogacony ofertą przedmiotów wojskowych opracowywaną przez Studium Szkolenia Wojskowego i razem z ofertą WME stanowić będzie pierwszą kompleksową ofertę semestralną dla zagranicznych uczelni wojskowych.

Warto wspomnieć, że oferty opracowywane w WAT stanowią odpowiedź na inicjatywy innych uczelni, w których już w tym roku uczestniczyli i uczestniczą podchorążowie WAT. Należą do nich semestralne pobyty w uczelniach Saint-Cyr we Francji, w Brnie w Czechach, a także krótkie tygodniowe i dwutygodniowe kursy, konferencje i zawody w Rumunii, Łotwie, Niemczech, Węgrzech, Czechach.

Dotychczasowy sukces inicjatywy skłonił uczestników spotkania do propozycji wystosowania kolejnych zaproszeń do uczestnictwa we wspólnych programach większej liczby uczelni, w tym również tych zajmujących się niszowymi specjalnościami – wojskowych szkół medycznych oraz uczelni kształcących na potrzeby straży granicznej i innych służb mundurowych.

Mariusz Gontarczyk
fot. Symeon Zambas, Mariusz Gontarczyk