» » Wizyta podsekretarza stanu MON prof. dr. hab. Wojciecha Fałkowskiego

Wizyta podsekretarza stanu MON prof. dr. hab. Wojciecha Fałkowskiego

wpis w: Aktualności | 0

Przegląd inwestycji związanych z rozbudową infrastruktury Wojskowej Akademii Technicznej był głównym celem wizyty  podsekretarza stanu MON prof. dr. hab. Wojciecha Fałkowskiego w dniu 7 sierpnia. Ministrowi towarzyszyli  przedstawiciele Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego (DNiSW) z dyrektorem płk. Robertem Kurowskim na czele.

Duża część realizowanych w WAT inwestycji finansowana jest z dotacji celowej MON i dotyczy poprawy warunków studiowania i możliwości rozwoju podchorążych i studentów. Prace realizowane w uczelni prezentował rektor-komendant WAT płk dr hab. inż. Tadeusz Szczurek, któremu towarzyszyli kanclerz mgr Adam Wronecki oraz przedstawiciele pionu logistyki.

Minister W. Fałkowski dokonał przeglądu zmodernizowanego budynku nr 135 LIPSK, w którym mieści się obecnie Wydział Logistyki WAT. Gruntowna modernizacja budynku była możliwa dzięki realizacji projektu JESSICA (Joint European Suport for Sustainable Investment in City Areas) finansowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego, który wraz z Agencją Rozwoju Mazowsza oraz Mazowiecką Agencją Energetyczną pełnią rolę Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich odpowiedzialnego za inwestowanie środków JESSICA w projekty miejskie. Projekt JESSICA pozytywnie przeszedł w lipcu br. kontrolę banku dotyczącą osiągnięcia zakładanych wskaźników trwałości i rezultatu. Inwestycja pozwoliła na utworzenie w budynku laboratoriów, pomieszczeń naukowo-badawczych, pomieszczeń biurowych i administracyjno-technicznych związanych z działalnością Klastra Centrum Inżynierii Biomedycznej.

Następnie minister W. Fałkowski wraz z delegacją dokonał przeglądu inwestycji realizowanych z dotacji celowej MON. W pierwszej kolejności zapoznał się z poddanym modernizacji Domem Asystenta i Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym Wojskowej Akademii Technicznej, które dzięki unowocześnieniu swojej bazy w znaczący sposób będą mogły podnieść standard świadczonych usług. Ze szczególną uwagą minister W. Fałkowski obejrzał budowany od zeszłego roku Akademik Wojskowy nr 3, który pozwoli na zakwaterowanie rosnącej liczby podchorążych WAT. Na zakończenie wizyty rektor-komendant WAT płk dr hab. inż. T. Szczurek zapoznał ministra W. Fałkowskiego z przebudowanym i zmodernizowanym Studium Wychowania Fizycznego WAT. W ramach inwestycji zrealizowano między innymi budowę nowego lądowego toru przeszkód, przebudowę stadionu oraz budowę dwóch uniwersalnych, zadaszonych boisk.

Podsumowanie wizyty ministra prof. dr. hab. Wojciecha Fałkowskiego odbyło się na terenie Studium Wychowania Fizycznego. W ramach podsumowania dokonano oceny dalszych planów rozbudowy infrastruktury Wojskowej Akademii Technicznej.

Ewa Jankiewicz
rzecznik prasowy WAT
fot. Sebastian Jurek