» » Wdrożenie systemu przeciwpożarowego STOPFIRE

Wdrożenie systemu przeciwpożarowego STOPFIRE

wpis w: Aktualności | 0

System przeciwpożarowy i tłumienia wybuchu STOPFIRE, opracowany w Instytucie Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej, zostanie wdrożony do seryjnej produkcji.

28 września rektor-komendant WAT płk dr. hab. inż. Tadeusz Szczurek podpisał umowę wdrożeniową z Wojskowym Centralnym Biurem Konstrukcyjno-Technologicznym S.A. (WCBKT S.A.) reprezentowanym przez prezesa Zarządu Piotra Kisiela.

W spotkaniu poprzedzającym złożenie podpisów udział wzięli, ze strony WAT – rektor-komendant płk dr hab. inż. Tadeusz Szczurek, z-ca dyrektora Instytutu Optoelektroniki ds. naukowych prof. dr hab. inż. Jan Jabczyński oraz kierownik projektu dr inż. Marek Zygmunt, a ze strony WCBKT S.A. – prezes Zarządu Piotr Kisiel, kierownik Działu Sprzedaży Jan Dolaniecki, Alicja Sadowska i Kacper Skrzek.

Podpisana umowa jest ostatnim etapem związanym z wdrożeniem i produkcją systemu STOPFIRE. Jej celem jest udzielenie przez WAT wsparcia WCBKT S.A. w realizacji procesu wdrożenia systemu do produkcji seryjnej. WCBKT S.A. posiada bowiem licencję wyłączną na STOPFIRE, udzieloną przez WAT w ramach Umowy Licencyjnej w lipcu 2015 r. Projekt ten od początku prowadzony był przy wsparciu Centrum Transferu Technologii WAT. Jest to kolejny sukces komercjalizacji technologii wytworzonej w Akademii.

Zgodnie z zapisami umowy wdrożeniowej WCBKT S.A. i WAT wspólnie zobowiązują się również do zabezpieczenia funkcjonowania systemu STOPFIRE w całym cyklu jego życia. Oznacza to długoterminową współpracę i współudział WAT w modernizacji systemu, zmianach jego konstrukcji i opracowywaniu kolejnych wersji urządzenia. Warunki udzielenia takiego wsparcia będą przedmiotem odrębnych uzgodnień między Stronami. W ramach umowy, WAT przeszkoli również pracowników WCBKT S.A. Jest to zatem kompleksowa umowa obejmująca wieloletnią współpracę Akademii z producentem systemu.

System STOPFIRE zasadniczo różni się od oferowanych na rynku tego typu urządzeń. Zastosowano w nim wielospektralne głowice optoelektroniczne, pozwalające wykryć i zidentyfikować zagrożenie pożarowe, wybuch paliwa czy eksplozję materiałów wybuchowych w czasie rzędu milisekund. Umożliwia to stłumienie zagrożenia w zarodku, przed jego rozwinięciem i uratowanie załogi pojazdu wojskowego lub czołgu. System, opracowywany głównie na potrzeby wojska, może również znaleźć wiele aplikacji cywilnych, takich jak np. zabezpieczenie kopalń przed wybuchem metanu i pyłu węglowego.

Ewa Jankiewicz
rzecznik prasowy WAT
fot. Huber Kaźmierski