» » WAT-owska JESSICA – studium dobrego przypadku

WAT-owska JESSICA – studium dobrego przypadku

wpis w: Aktualności | 0

Mazowiecka Agencja Energetyki (MAE) zorganizowała w Polsce spotkania studyjne poświęcone prezentacji i „analizie przypadku” najlepiej zrealizowanych na Mazowszu projektów w ramach programu JESSICA (Joint European Suport for Sustainable Investment in City Areas). Do analizy wytypowano projekt Wojskowej Akademii Technicznej: Rozwój Klastra Centrum Inżynierii Biomedycznej poprzez stworzenie zaplecza badawczo-rozwojowego w budynku nr 135/LIPSK Wojskowej Akademii Technicznej w ramach Inicjatywy JESSICA wdrażanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 umowa inwestycyjna:  nr IJ14-00155 oraz IJ13-02773.

9 stycznia w WAT odbyło się spotkanie międzynarodowego konsorcjum EMPOWER, którego celem była prezentacja inwestycji oraz wymiana doświadczeń związanych z realizacją programu JESSICA. Instytucje unijne reprezentowali przedstawiciele Banku Inwestycyjnego Saksonia Anholt  z Niemiec – Claudia Zott i Lars Pault. Spotkanie prowadził prezes Mazowieckiej Agencji Energetycznej Bartosz Dubiński, a uczestniczyli w nim wiceprezes MAE Marek Pszonka, naczelnik wydziału Banku Gospodarstwa Krajowego Agnieszka Starczewska oraz Agnieszka Zdanowicz z Agencji Rozwoju Mazowsza S.A.. Wojskową Akademię Techniczną reprezentowali – dyrektor Instytutu Optoelektroniki płk dr inż. Krzysztof Kopczyński, szef logistyki – zastępca kanclerza płk mgr inż. Emil Kardaszuk i z-ca dyrektora biura Klastra CIBio ds. technicznych mgr inż. Mirosław Wnętrzak.

Prezentacji uczelni, Centrum Inżynierii Biomedycznej i wyników realizacji WAT-owskiego projektu JASSICA dokonał płk dr inż. Krzysztof Kopczyński. Prezes MAE i przedstawicielka Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. omówili zasady selekcji i wyboru projektów do realizacji, podkreślając, że są to projekty inwestycyjne, które muszą przynosić dochody, a przedstawicielka BGK przedstawiła możliwości ich finansowania oraz zasady nadzoru i kontroli banku nad realizacją projektów. Goście z Niemiec zadawali szczegółowe pytania dotyczące prezentowanego projektu.  Po długiej i merytorycznej dyskusji uczestnicy mieli możliwość bezpośredniej oceny wyników projektu JESSICA w zakresie modernizacji budynku 135/LIPSK w trakcie jego zwiedzania i prezentacji rozwiązań technicznych.

„Oceniając sam wniosek, bo tak naprawdę pozyskanie środków z funduszu JESSICA wiązało się z tym, że trzeba było przejść pewną procedurę formalną – w tym przypadku wniosek aplikacyjny i cała dokumentacja techniczna – ma się pewne wyobrażenie o projekcie, o inwestorze, ale tutaj szczęśliwie rzeczywistość przerasta to wyobrażenie i jest dużo bardziej atrakcyjna niż to, co wyczytaliśmy z dokumentów. W rzeczywistości ten projekt w mojej opinii wygląda dużo lepiej niż dokumenty na podstawie których wyrabialiśmy sobie zdanie na ich temat” – powiedział prezes Mazowieckiej Agencji Energetycznej Bartosz Dubiński.

Wyniki związane z tworzeniem zaplecza badawczo-rozwojowego Klastra zostały przedstawione w ramach wizyty w laboratoriach Centrum Inżynierii Biomedycznej IOE WAT. Tematykę i zakres badań realizowanych w Centrum przedstawiła prof. Anna Trafny. Medyczne aplikacje najnowszych technologii wzbudziły duże zainteresowanie. Badania naukowe CIBio w znacznym stopniu prowadzone są z wykorzystaniem aparatury zakupionej w ramach projektu JESSICA.

Podsumowując wizytę w Wojskowej Akademii Technicznej prezes Mazowieckiej Agencji Energetycznej Bartosz Dubiński powiedział – „Wybraliśmy Wojskową Akademię Techniczną, bo miała dobry projekt. Składa się na to wiele czynników. Szukaliśmy projektów właściwie na całym Mazowszu, które łączyłyby w sobie, co najmniej dwa elementy. Tutaj je znaleźliśmy. To jest rozwój gospodarczy, rozwój innowacji, a przy okazji wspieranie efektywności energetycznej. Rozwój gospodarczy rozumiany w projekcie, jako powołany na uczelni Klaster Centrum Inżynierii Biomedycznej i stworzenie infrastruktury, w której ten klaster mógłby się rozwijać, prowadzić badania, komercjalizować wyniki. Wszystko to opakowane w odpowiedni i służący temu budynek, który jest bardzo efektywny energetycznie. WAT jest bardzo dobrym partnerem do współpracy. Bardzo się cieszę, że Mazowiecka Agencja Energetyczna miała okazję współpracy z uczelnią. Bardzo liczę na to, że jest to jeden z elementów, pierwszy krok tej współpracy, bo jestem przekonany, że potencjał Akademii jest tak wielki, że właściwie dla naszych dwóch instytucji to jest olbrzymi, mówiąc już językiem wojskowym, poligon do wspólnych przedsięwzięć.”

W ramach wizyty w Polsce członkowie konsorcjum EMPOWER odwiedzą również dwie inne inwestycje z programu JESSICA w Legionowie i Ząbkach.

Ewa Jankiewicz
rzecznik prasowy WAT
fot. Sebastian Jurek, Mariusz Maciejewski