płk dr inż. Artur Król

Prorektor ds. wojskowych

Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej na kierunku mechanika i budowa maszyn (1995 r.) . Po rocznej praktyce dowódczej i zawodowej rozpoczął pracę naukowo-dydaktyczną w Wydziale Mechanicznym jako inżynier, asystent, starszy wykładowca, kierownik laboratorium, adiunkt, zastępca dyrektora instytutu. W latach 2008-2015 koordynator kół naukowych studentów i współorganizator międzynarodowych seminariów. Jest stypendystą Fundacji Nauki Polskiej (2003-2004 r.) doktorem nauk technicznych (2006 r.), specjalistą w zakresie tribologii i płynów eksploatacyjnych. Dorobek naukowo-badawczy obejmuje 4 rozdziały w opracowaniach monograficznych, 24 publikacji naukowych, 27 referatów konferencyjnych. Jest współautorem 7 projektów oraz 10 ekspertyz i opinii technicznych z zakresu tribologii. W 2016 roku objął obowiązki prorektora ds. wojskowych.