dr hab. inż. Lucjan Śnieżek, prof. WAT

Prorektor ds. rozwoju

Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej (kierunek: pojazdy mechaniczne). Po dwuletniej praktyce dowódczej, w 1989 roku rozpoczął pracę naukowo-dydaktyczną w WAT, początkowo jako asystent, następnie adiunkt, kierownik Zakładu Podstaw Konstrukcji Maszyn i Grafiki Inżynierskiej, Kierownik Katedry Budowy Maszyn, Dyrektor Instytutu Budowy Maszyn. Od 2016 roku pełni obowiązki prorektora WAT ds. rozwoju. Jest doktorem habilitowanym nauk technicznych, specjalistą w zakresie wytrzymałości zmęczeniowej oraz zmęczeniowego pękania metali i konstrukcji. Jego naukowe zainteresowania skupiają się wokół badań teoretycznych i doświadczalnych własności zmęczeniowych materiałów konstrukcyjnych, mechanizmów inicjacji i rozwoju pękania oraz prognozowania trwałości zmęczeniowej elementów konstrukcyjnych i konstrukcji mechanicznych.