prof. dr hab. inż. Krzysztof Czupryński

Prorektor ds. naukowych

Absolwent kierunku chemia Wydziału Chemii i Fizyki Technicznej Wojskowej Akademii Technicznej. Stopień naukowy doktora z dziedziny nauk chemicznych i stopień doktora habilitowanego nauk technicznych uzyskał w Wojskowej Akademii Technicznej. Tytuł profesora nauk chemicznych, po procedurze przeprowadzonej w Uniwersytecie Wrocławskim, uzyskał w 2002 roku. Jest specjalistą w zakresie chemii fizycznej oraz fizykochemii ciekłych kryształów. Jest autorem ponad 130 artykułów o zasięgu międzynarodowym, 2 monografii, 18 patentów oraz wielu wdrożeń do produkcji przemysłowej. Wyniki tych prac były cytowane ponad 950 razy. Był dyrektorem Instytutu Chemii, dziekanem Wydziału Inżynierii, Chemii i Fizyki Technicznej i Wydziału Nowych Technologii i Chemii.