dr hab. inż. Zdzisław Bogdanowicz, prof. WAT

Prorektor ds. kształcenia

Absolwent Wydziału Mechanicznego Wojskowej Akademii Technicznej. Pracę naukowo-dydaktyczną w WAT rozpoczął w 1978 roku, początkowo jako asystent, następnie adiunkt i profesor nadzwyczajny WAT. Kierownik Zakładu Podstaw Konstrukcji Maszyn, Geometrii Wykreślnej i Rysunku Technicznego, prodziekan ds. dydaktycznych i naukowych. W latach 2008-2016 roku pełnił obowiązki dziekana Wydziału Mechanicznego. Jest specjalistą w zakresie wytrzymałości zmęczeniowej i mechaniki pękania materiałów konstrukcyjnych. Kierował lub był głównym wykonawcą kilkunastu projektów badawczych, w tym czterech grantów, dwóch projektów celowych i rozwojowych. W działalności eksperckiej opracował 26 opinii na potrzeby wojska i gospodarki narodowej. Obecnie w dorobku naukowym posiada 2 monografie, 160 artykułów naukowych i referatów konferencyjnych.