mgr Adam Wronecki

Kanclerz

Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Służb Kwatermistrzowskich w Poznaniu oraz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Podwyższał swoje umiejętności w ramach podyplomowych studiów w Wojskowej Akademii Technicznej. Większą część zawodowego życia związany z praktyczną realizacją zadań logistycznych na różnych szczeblach dowodzenia i w różnych instytucjach w tym Akademia Obrony Narodowej i Wojskowa Akademia Techniczna. Na stanowisku Kanclerza WAT od dnia 01.11.2016 r.