» » Zawiadomienie o Zebraniu Stowarzyszenia Przyjaciół Wojskowej Akademii Technicznej

Zawiadomienie o Zebraniu Stowarzyszenia Przyjaciół Wojskowej Akademii Technicznej

Uprzejmie informuję, że Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół WAT zwołuje Zebranie Stowarzyszenia w dniu 14 grudnia 2017 r. o godz. 16.00 w Klubie WAT sala 119.

Przewidywany przebieg Zebrania:

 1. Otwarcie
 2. Wystąpienie Prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół WAT.
 3. Wystąpienie Skarbnika Stowarzyszenia Przyjaciół WAT.
 4. Sprawy różne:
  1. wolne wnioski,
  2. jubileusz 90-lecia urodzin prof. Wojciecha OSZYWY,
  3. wręczenie upominków jubilatom obchodzącym 70,75,80 i 85-lecie urodzin.
 5. Zakończenie zebrania.
 6. Spotkanie koleżeńskie.

 

RSVP /nieobecność/ telefony:

Andrzej Boczkowski – 604 454 755
Marek Jackowski – 696 449 496
Mirosław Nowakowski – 663 513 683

Dariusz Koenig – prezes Zarządu