» » Uroczystość pogrzebowa Pana płk. w st. spocz. Ryszarda Curyka

Uroczystość pogrzebowa Pana płk. w st. spocz. Ryszarda Curyka

W dniu 30 listopada 2017 roku na Cmentarzu Wojskowym na warszawskich Powązkach odbył się pogrzeb Pana płk. w st. spocz. Ryszarda Curyka, zasłużonego dla Stowarzyszenia Przyjaciół WAT, długoletniego jego członka i wieloletniego przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. W pogrzebie uczestniczyło sześciu członków naszego Stowarzyszenia, którzy zaciągnęli wartę przy urnie Zmarłego. W czasie uroczystości pogrzebowej głos zabrał Pan gen. bryg. w st. spocz. Stanisław Świtalski, były prezes SP WAT. Mówił o zasługach płk. Curyka dla naszego Stowarzyszenia, jego zaangażowaniu w działalność społeczną, zwłaszcza w okresie, kiedy ważyły się losy przyszłości naszej Alma Mater. Po uroczystości na Powązkach urnę z prochami Pułkownika złożono na Cmentarzu Ewangelicko-Reformowanym przy ul. Żytniej w Warszawie W imieniu SP WAT na mogile złożyliśmy wiązankę kwiatów. Rodzinie Zmarłego złożyliśmy kondolencje, zamieszczając je również w stołecznym wydaniu Gazety Wyborczej.

Andrzej Boczkowski