» » Stypendium im. Jana Pawła II

Stypendium im. Jana Pawła II

Informujemy, że do dnia 10 października 2017 r. warszawscy studenci mogą się ubiegać o Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II.

Ten największy samorządowy program stypendialny w Polsce skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów uczących się w Warszawie.

O Stypendium mogą się ubiegać uczniowie i studenci warszawskich szkół, jeśli:

  • dobrze się uczą,
  • osiągają sukcesy naukowe, sportowe, artystyczne albo angażują się w działania społeczne,
  • miesięczny dochód netto na jednego członka ich rodziny nie przekracza kwoty 1100 zł.

Stypendia wynoszą od 200 do 1500 zł miesięcznie.

Kandydat, który chce otrzymać Stypendium, musi wypełnić wniosek dostępny na stronie formularze.centrumjp2.pl. Wydrukowany i podpisany wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem tradycyjnej poczty w Centrum Myśli Jana Pawła II, przy ul. Foksal 11.

Termin składania wniosków dla uczniów minął 31 lipca 2017 roku. Studenci mogą się starać o stypendia do 10 października 2017 roku.

Szczegółowe informacje: www.centrumjp2.pl/stypendia

Kontakt w sprawie stypendiów: stypendia@centrumjp2.pl