Wspomaganie decyzji w konfliktach zbrojnych i kryzysach cywilnych

Zespół prof. Andrzeja Najgebauera potrafi symulować i prognozować działania obcych wojsk czy przemieszczanie się chmury radioaktywnego pyłu, jak również wspomagać podejmowanie decyzji przez decydentów na różnych szczeblach dowodzenia i zarządzania kryzysowego. Naukowcy wykorzystują do tego najnowocześniejsze – zaprojektowane przez siebie – narzędzia informatyczne. Trzon zespołu stanowią pracownicy naukowo-dydaktyczni Instytutu Systemów Informatycznych Wydziału Cybernetyki WAT.

Jednym z licznych przykładów zastosowania w praktyce naszej pracy był system „Sarna” – mówi prof. Najgebauer, kierownik Zespołu Modelowania, Symulacji i Informatycznego Wspomagania Decyzji w Sytuacjach Kryzysowych i Konfliktowych. – Opracowane przez nas algorytmy pozwoliły prognozować rozwój świńskiej grypy na terenie Polski. Codziennie rano premier miał aktualne informacje dotyczące bieżącej sytuacji w każdym szpitalu. Dzięki naszej „Sarnie” rząd dokładnie wiedział, gdzie i jak bardzo rozprzestrzenia się choroba – dodaje prof. Najgebauer.

Narzędzia opracowane przez naukowców z zespołu prof. Najgebauera wykorzystywane są również w celach wyłącznie militarnych. Dzięki niektórym z nich Sztab Generalny Wojska Polskiego może lepiej zaplanować wydatki na zbrojenia (należy do nich system informatycznego wsparcia rozwoju zdolności oraz identyfikacji potrzeb operacyjnych Sił Zbrojnych RP. Dzięki innym – dowódcy podejmują trafniejsze decyzje na polu walki (np. Symulator Wariantów Działań Taktycznych SWD-T wdrożony w Wydziale Zarządzania i Dowodzenia AON).

Więcej na www.isi.wat.edu.pl