Rektor-Komendant WAT

Gen. dywizji prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk tłumaczy, na czym polega unikatowość Wojskowej Akademii Technicznej. – Jako uniwersytet badawczy osiągnęliśmy w ostatnich latach w wielu dziedzinach światowy poziom. Rektor-Komendant podaje przykłady wyjątkowej działalności warszawskiej uczelni. – Nasza aktywność w obszarze inżynierii kosmicznej i satelitarnej prowadzi do zupełnie nowych rozwiązań technologicznych.

W Wojskowej Akademii Technicznej powstają nowoczesne rozwiązania technologiczne na poziomie najlepszych światowych ośrodków badawczych. Znajdują one zastosowanie nie tylko w armii, ale także np. w medycynie, ochronie środowiska czy szeroko rozumianej gospodarce.

– Naszą ambicją jest prowadzenie badań wyprzedzających, których celem jest implementacja rozwiązań w przemyśle i w polskiej nauce – przekonuje gen. Mierczyk.

GEN. DYW. PROF. DR HAB. INŻ. ZYGMUNT MIERCZYK
Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej kierunku Fizyka Techniczna. Po rocznej praktyce dowódczej w 1983 roku rozpoczął pracę naukowo-dydaktyczną w WAT, początkowo jako inżynier, następnie jako asystent, adiunkt, kierownik Zakładu Techniki Laserowej, komendant Instytutu Optoelektroniki, komendant Wydziału Techniki Wojskowej, zastępca komendanta-rektora. Od 2008 roku pełni obowiązki rektora-komendanta WAT. Jest profesorem nauk technicznych, specjalistą w zakresie optoelektroniki, w tym teledetekcji laserowej. Dorobek naukowo-badawczy obejmuje 8 monografii, ponad 220 publikacji naukowych oraz ponad 360 referatów i komunikatów konferencyjnych. Jest współautorem 12 patentów i ponad 30 wdrożonych technologii i urządzeń optoelektronicznych. Jest doktorem honoris causa Politechniki Śląskiej.