Nowoczesne symulatory
do zastosowań wojskowych i cywilnych

W Instytucie Systemów Informatycznych Wydziału Cybernetyki WAT projektuje się jedne z najbardziej zaawansowanych symulatorów w Europie. – Nasze konstrukcje znajdują zastosowanie zarówno w armii, jak i w przemyśle – przekonuje ppłk dr inż. Jarosław Koszela, kierownik Zakładu Systemów Symulacyjnych i Wspomagania Dowodzenia.

Jak dodaje dyrektor Instytutu, dr hab. inż. Zbigniew Tarapata, prof. WAT, w ramach prac związanych z konstruowaniem symulatorów w Instytucie zostały opracowane m.in.:

  • symulatory dla Sił Zbrojnych RP (System Symulacyjnego Wspomagania Szkolenia Operacyjnego „Złocień” wdrożony w CSiKGW AON, Symulator Wariantów Działań Taktycznych SWD-T wdrożony w Wydziale Zarządzania i Dowodzenia AON, Symulator Systemu Kierowania Ogniem wieży Hitfist-30P do Symulatora SK-1 Pluton KTO Rosomak wdrożony w WSWLąd we Wrocławiu);
  • symulatory dla instytucji bezpieczeństwa wewnętrznego państwa:
    a) Państwowa Straż Pożarna – Symulator stanowiska kierowcy wozu bojowego Państwowej Straży Pożarnej eksploatowany w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie;
    b) Straż Graniczna RP – Wirtualny system doskonalenia taktyki ochrony Granicy Państwowej oraz kontroli ruchu granicznego;
    c) służby epidemiologiczne RP – System wspomagania ćwiczeń symulacyjnych oraz doskonalenia procedur w działaniach organów nadzoru sanitarnego w przypadkach zatruć i chorób zakaźnych przenoszonych drogą pokarmową;
  • symulatory dla zastosowań cywilnych:  Nowoczesny demonstrator symulatora dla operatorów pojazdów szynowych zwiększający efektywność i bezpieczeństwo ich działania.

Pracujemy na rzecz wojska oraz służb państwowych. Biznes także znajdzie w nas dobrego partnera – wyjaśnia dr inż. Tomasz Górski, kierownik Zakładu Inżynierii Systemów Informatycznych Wydziału Cybernetyki.

Rozwiązania opracowane w Instytucie Systemów Informatycznych to idealny przykład zastosowania wiedzy w praktyce. – Dzięki naszej pracy armia może zaoszczędzić miliony na poligonowych szkoleniach żołnierzy – dodaje ppłk Koszela.

Wszystkie te rozwiązania mogły powstać jedynie dzięki ścisłej współpracy między zakładami wewnątrz Instytutu, jak i z ekspertami dziedzinowymi spoza WAT. Duża zasługa w tym zespołów badawczych funkcjonujących w Instytucie, jak chociażby zespołu prof. Andrzeja Najgebauera – mówi prof. Tarapata.

Więcej na www.isi.wat.edu.pl.