Najnowocześniejszy na świecie
karabinek modułowy

Karabinek MSBS-556 zaprojektowano i wykonano w unikatowej w skali świata technologii modułowej. – Pozwala ona dowolnie konfigurować różne wersje broni. Tak, jak z klocków lego – wyjaśnia płk Mirosław Zahor, kierownik Zakładu Konstrukcji Specjalnych. To część Instytutu Techniki Uzbrojenia Wojskowej Akademii Technicznej, w którym powstał MSBS-556.

Z tą technologią jesteśmy jedyni na świecie. Można powiedzieć, że wyznaczamy światowe trendy w projektowaniu broni strzeleckiej – dodaje płk Zahor.

Karabinek MSBS-556 jest też doskonałym przykładem krótkiej drogi od patentu do produkcji. Projekt Wojskowej Akademii Technicznej realizowany jest przy współpracy z najnowocześniejszą europejską fabryką broni w Radomiu.

Dowodem sukcesu naszej technologii jest m.in. to, że armie innych krajów interesują się MSBS-556 – powiedział płk Mirosław Zahor.

Karabinek jest elementem szerszego systemu uzbrojenia i wyposażenia żołnierza Tytan.