Wojskowa Akademia Techniczna jest wyższą uczelnią wojskową z tradycjami sięgającymi założonej w 1765 roku przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego Szkoły Rycerskiej – „Akademii Szlacheckiego Korpusu Kadetów JKM i Rzeczypospolitej”. W 1951 roku w chwili swojego powstania była uczelnią najnowocześniejszą z możliwych, wszak miała z założenia kształcić kadry techniczne dla Sił Zbrojnych na najwyższym poziomie.

Obecnie WAT jest uczelnią, która ze szkoły oficerskiej z lat 1950., poprzez politechnikę wojskową w kolejnych dziesięcioleciach, przekształciła się w nowoczesny, otwarty, wojskowo-cywilny uniwersytet naukowo - badawczy. W tym czasie na potrzeby Sił Zbrojnych i dla systemu bezpieczeństwa państwa Akademia wykształciła na najwyższym poziomie ponad 50 tysięcy inżynierów i magistrów inżynierów. Dyplom uczelni cieszy się uznaniem pracodawców polskich i zagranicznych, ponieważ jest gwarancją wysokiego poziomu wiedzy oraz ogromnych umiejętności praktycznych absolwentów.

Dzięki powstaniu znakomitych zespołów naukowych i harmonijnemu łączeniu dydaktyki z nauką, WAT stała się bardzo silnym ośrodkiem naukowym, w którym stworzono bardzo dobry i elitarny sposób edukacji zsynchronizowany z tym, co określa się mianem ośrodka myśli na rzecz bezpieczeństwa państwa. Rozwój infrastruktury badawczej WAT, motywowany ogromnym zaangażowaniem w projekty badawcze związane z obronnością i bezpieczeństwem państwa, pozwolił na rozbudowę specjalistycznych, interdyscyplinarnych laboratoriów, centrów doskonałości naukowej, Centrum Transferu Technologii.

Współpraca Wojskowej Akademii Technicznej z polskim przemysłem ma ponad 60-letnią historię. Oparta jest na przedsięwzięciach naukowo-badawczych i biznesowych, związanych z realizacją wspólnych projektów, programów badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych w obszarze obronności i bezpieczeństwa państwa. To także wymiana doświadczeń, rozwiązywanie bieżących problemów technicznych i technologicznych, a także zasilanie w kadrę techniczną, która swoim doświadczeniem wspiera działania różnych zakładów przemysłowych, firm i instytucji.

Kształcenie studentów na potrzeby rynku pracy, obejmujące zarówno zapotrzebowanie wojska, jak i służb państwowych, administracji, przemysłu obronnego i nowoczesnych firm high-tech, stanowi o sile Wojskowej Akademii Technicznej dziś i daje dobrą prognozę na przyszłość. WAT jest znakiem firmowym, marką rozpoznawalną na świecie. To wartość sama w sobie.