Zgodnie z Uchwała nr 229/3/2012 Senatu WAT z dnia 31 maja 2012r. w WAT powołano Centrum Transferu Technologii Wojskowej Akademii Technicznej. Jest to ogólnouczelniana jednostka ds. zarządzania własnością intelektualną, odpowiedzialna za transfer technologii i komercjalizację wyników badań naukowych i prac rozwojowych.

W zakresie działania CTT leży inicjowanie oraz koordynacja przedsięwzięć w celu komercyjnego wykorzystywania potencjału technicznego, wyników badań naukowych i prac rozwojowych, podnoszenie świadomości pracowników i studentów w obszarze zarządzania własnością intelektualną oraz stymulowanie kierunków badań naukowych pod kątem rzeczywistych potrzeb przemysłowych.

Centrum Transferu Technologii: ctt.wat.edu.pl

Badania naukowe i technologie w obszarze:

  • Uzbrojenia,
  • Bezpieczeństwa,
  • Logistyki,
  • Technologii produkcji,
  • Diagnostyki przemysłowej,
  • Łączności,
  • Symulatorów,
  • Ochrony środowiska,
  • Medycyny.