Przebudowa budynku 135/Lipsk

Klaster Centrum Inżynierii Biomedycznej Wojskowej Akademii Technicznej zdecydował się na przeprowadzenie inwestycji 135/Lipsk dla celów zwiększenia współpracy pomiędzy członkami Klastra poprzez wspieranie działalności członków Klastra poprzez przeprowadzenie adaptacji i remontu budynku nr 135/LIPSK zlokalizowanego zlokalizowany w Wojskowej Akademia Techniczna, , ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 , 00-908 Warszawa, działka nr 10/5 w obrębie 6-08-11 w dzielnicy Bemowo. Obiekt zlokalizowany jest na terenie ogrodzonym WAT. Projekt zlokalizowany jest w województwie mazowieckim i wspiera działania operacyjne członków Klastra Centrum Inżynierii Biomedycznej WAT. Projekt ten spełnia cel Działania 1.6.

Z uwagi na fakt zagospodarowania części budynku na potrzeby Klastra Centrum Inżynierii Biomedycznej Wojskowej Akademii Technicznej przedsiębiorstwa tworzące klaster z województwa mazowieckiego zgadzają się, że tego typu działanie zapewni w przyszłości możliwość zaoferowania nowych usług dla swoich klientów a tym samym przyczyni się to do powiększenia dochodów klastra.

Przywrócenie budynku 135/Lipsk do ponownego użytkowania umożliwi realizowanie projektów badawczych związanych z celami Klastra Inżynierii Biomedycznej, projektów związanych z obronnością państwa, projektów międzynarodowych w ramach NATO, EDA i UE, w tym wspólne projektowanie systemów i procesów wojskowych w stanie pokoju, kryzysu i wojny. Części projektów nie da się w pełni realizować w pomieszczeniach wynajmowanych od podmiotów zewnętrznych – powinny być realizowane w obiektach WAT. Np. ze względów bezpieczeństwa nie jest wskazane tworzenie w wynajmowanych obiektach pomieszczeń przeznaczonych do zapoznawania się z dokumentacją niejawną, ani umieszczanie poza terenem Uczelni serwerów komputerowych lub sprzętu laboratoryjnego.

W zakresie działalności dydaktycznej Wojskowej Akademii Technicznej utworzone w budynku ośrodki znacznie przyczynią się do poprawy kształcenia podchorążych oraz studentów specjalistycznych kursów podyplomowych w obszarach technologii biometrycznych, logistyki, technik kosmicznych, jakości, zarządzania i systemów bezpieczeństwa. Pomieszczenia oraz sale dydaktyczne, konferencyjne i egzaminacyjne przewidziane do utworzenia w budynku nr 135/LIPSK powiększą całkowitą ogólnouczelnianą bazę dydaktyczną Wojskowej Akademii Technicznej. Planuje się, że będą z nich korzystać wszystkie jednostki naukowo-dydaktyczne WAT, nie tylko jednostki przewidziane jako użytkownicy obiektu. Stanowi to odpowiedź na niezaspokojone w tym zakresie zapotrzebowanie uczelni - niewystarczającą ilość pomieszczeń o charakterze naukowo-dydaktycznym. W obiekcie projektuje się: laboratoria badawcze, sale seminaryjno-konferencyjne, pomieszczenia biurowe i użytkowe dla pracowników naukowo-dydaktycznych, pracowników administracyjno-technicznych i studentów, wraz z pomieszczeniami pomocniczymi niezbędnymi do funkcjonowania obiektu. W rozbudowywanej części mieścić się będzie sala konferencyjna dla ok. 200 osób wraz z wymaganym zapleczem: pomieszczenia na sprzęt, sanitariaty, szatnie, etc.

Planowany termin ukończenia prac to II kwartał 2016 r.