» » Obchody Święta Wojska Polskiego w WAT

Obchody Święta Wojska Polskiego w WAT

wpis w: Aktualności | 0

Uroczystość obchodów najważniejszego żołnierskiego święta, z pełnym ceremoniałem wojskowym, odbyła się w Wojskowej Akademii Technicznej 11 sierpnia w Sali Tradycji WAT. Wzięły w niej udział najwyższe władze naszej Alma Mater – komenda Akademii i władze wydziałów.

Po meldunku złożonym rektorowi-komendantowi WAT wprowadzono sztandar Wojskowej Akademii Technicznej i odegrano hymn państwowy, po czym odczytano informację o oficerach odchodzących z WAT (którzy pożegnali się ze sztandarem i wpisali do Księgi pamiątkowej. W ich imieniu podziękowanie za wspólną służbę i doświadczenia wygłosił ppłk Jarosław Koszela), o żołnierzach przybyłych do WAT, o awansach na kolejne stopnie wojskowe, nadaniu tytułów honorowych oraz przyznaniu odznaki WOSF.

Rozkazem personalnym Rektora-Komendanta Wojskowej Akademii Technicznej mianowano:

 • na stopień starszego chorążego sztabowego:
  • chor. Marka Górskiego
  • chor. Dariusza Klika
 • na stopień starszego chorążego:
  • chor. Piotra Kalisia.

Rozkazem nr 136/2017 z dnia 7.08.2017 r. rektor-komendant WAT wyróżnił tytułem honorowym „Zasłużony Żołnierz Rzeczypospolitej Polskiej” z odznaką III stopnia:

 • ppłk. Jacka Wojtanowskiego
 • mjr. Rafała Kasprzyka
 • kpt. Pawła Jęcka
 • sierż. Andrzeja Dłubaka.

Rektor-komendant WAT, na podstawie decyzji Ministra Obrony Narodowej w sprawie wprowadzenia Wojskowej Odznaki Sprawności Fizycznej, na wniosek Komisji Egzaminacyjnej do nadania Odznaki, nadał Wojskową Odznakę Sprawności Fizycznej nadał Wojskową Odznakę Sprawności Fizycznej:

 • ppłk. Jackowi Wojtanowskiemu
 • por. Cezaremu Czarneckiemu.

Po uroczystościach wręczenia odznaczeń i awansów, rektor-komendanta WAT płk dr hab. inż. Tadeusz Szczurek powiedział:

„Spotykamy się w przeddzień Święta Wojska Polskiego, żeby wręczyć odznaczenia i awanse, pożegnać oficerów odchodzących z Wojskowej Akademii Technicznej i przywitać oficerów przychodzących do WAT. To specyfika i sens naszej służby, nie zawsze wiemy, gdzie i kiedy ojczyzna będzie nas potrzebowała. Ważne jest, by stojące przed nami zadania wykonywać dobrze, z pełnym poświęceniem, z pełnym zaangażowaniem – i tak oceniam służbę odchodzących oficerów, zarówno płk. Koszeli, jak i kpt. Wrześniewskiego – ich wkład w rozwój Wojskowej Akademii Technicznej. Ten wysiłek, ta „cegiełka”, która pozostaje po nich, będzie służyć następnym, dlatego z całego serca bardzo Panom dziękuję. Witam serdecznie nowych oficerów Wojskowej Akademii Technicznej – przychodzicie na stanowiska dowódcze, żeby kształtować podchorążych, przyszłych oficerów i życzę Wam, byście się dobrze odnaleźli w naszej społeczności akademickiej, żeby służba dawała Wam satysfakcję. Państwu wyróżnionym serdecznie gratuluję tych odznaczeń, możecie je nosić z dumą, gdyż w pełni na nie zasłużyliście. Gratuluję też awansów – wyższy stopień to w życiu żołnierza ważne wydarzenie – noście te nowe stopnie z dumą i satysfakcją. Na zakończenie pragnę złożyć wszystkim, obecnym i nieobecnym, najlepsze życzenia z okazji Święta Wojska Polskiego, satysfakcji ze służby na rzecz Wojska Polskiego oraz Wojskowej Akademii Technicznej.”

Hubert Kaźmierski
fot. Sebastian Jurek