Wojskowa Akademia Techniczna, powołana ustawą z dnia 22 marca 1951 r. o utworzeniu Wojskowej Akademii Technicznej (Dz. U. Nr 17, poz. 136) oraz Ustawą z dnia 27 lutego 2003 r. o utworzeniu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego (Dz. U. Nr 60, poz. 534, z późn. zm.), jest uczelnią wojskową – publiczną uczelnią akademicką nadzorowaną przez Ministra Obrony Narodowej. Wojskowa Akademia jest jednocześnie jednostką wojskową w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.)

gen. bryg. dr hab. inż. Tadeusz Szczurek, prof. WAT

Rektor-Komendant

Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych i Wojskowej Akademii Technicznej. Służbę zawodową rozpoczął w 15 Pułku Czołgów. Umiejętności dowódcze zdobywał dowodząc kolejno: plutonem, kompanią … Czytaj więcej…

płk dr inż. Artur Król

Prorektor ds. wojskowych

Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej na kierunku mechanika i budowa maszyn (1995 r.) . Po rocznej praktyce dowódczej i zawodowej rozpoczął pracę naukowo-dydaktyczną w Wydziale … Czytaj więcej…

dr hab. inż. Zdzisław Bogdanowicz, prof. WAT

Prorektor ds. kształcenia

Absolwent Wydziału Mechanicznego Wojskowej Akademii Technicznej. Pracę naukowo-dydaktyczną w WAT rozpoczął w 1978 roku, początkowo jako asystent, następnie adiunkt i profesor nadzwyczajny WAT. Kierownik … Czytaj więcej…

prof. dr hab. inż. Krzysztof Czupryński

Prorektor ds. naukowych

Absolwent kierunku chemia Wydziału Chemii i Fizyki Technicznej Wojskowej Akademii Technicznej. Stopień naukowy doktora z dziedziny nauk chemicznych i stopień doktora habilitowanego nauk technicznych … Czytaj więcej…

dr hab. inż. Lucjan Śnieżek, prof. WAT

Prorektor ds. rozwoju

Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej (kierunek: pojazdy mechaniczne). Po dwuletniej praktyce dowódczej, w 1989 roku rozpoczął pracę naukowo-dydaktyczną w WAT, początkowo jako asystent, następnie adiunkt, … Czytaj więcej…

dr hab. inż. Marzena Tykarska, prof. WAT

Prorektor ds. studenckich

Absolwentka Politechniki Warszawskiej na kierunku inżynieria materiałowa. W 1992 roku rozpoczęła pracę naukowo-dydaktyczną w WAT, początkowo jako starszy referent techniczny, następnie jako asystent, adiunkt, … Czytaj więcej…

mgr Adam Wronecki

Kanclerz

Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Służb Kwatermistrzowskich w Poznaniu oraz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Podwyższał swoje umiejętności w ramach podyplomowych studiów w Wojskowej Akademii Technicznej. … Czytaj więcej…