KOMENDA

SENAT

Wydział Cybernetyki (WCY)

 • Instytut Teleinformatyki i Automatyki (ITA)
  • Zakład Automatyki
  • Zakład Systemów Komputerowych
  • Zakład Teleinformatyki
 • Instytut Matematyki i Kryptologii (IMK)
  • Zakład Analizy Matematycznej i Matematyki Stosowanej
  • Zakład Algebry i Teorii Liczb
  • Zakład Probalistyki
  • Zakład Kryptologii
  • Laboratorium Badawcze Kryptologii
 • Instytut Systemów Informatycznych (ISI)
  • Zakład Inżynierii Oprogramowania
  • Zakład Metodyk i Narzędzi Informatyki
  • Zakład Informatycznych Systemów Zarządzania
  • Zakład Badań Operacyjnych i Wspomagania Decyzji
  • Zakład Systemów Symulacyjnych i Wspomagania Dowodzenia
 • Instytut Organizacji i Zarządzania (IOZ)
  • Zakład Inżynierii Zarządzania
  • Zakład Ekonomii
  • Zakład Nauk Humanistycznych
  • Zakład Bezpieczeństwa Narodowego
 • Laboratorium Informatyki
 • Dziekanat Wydziału
 • Dział Administracyjno-Techniczny

Wydział Elektroniki (WEL)

 • Instytut Systemów Elektronicznych (ISE)
  • Zakład Obwodów i Sygnałów Elektrycznych
  • Zakład Eksploatacji Systemów Elektronicznych
  • Zakład Systemów Informacyjno-Pomiarowych
 • Instytut Radioelektroniki (IRE)
  • Zakład Teledetekcji
  • Zakład Systemów Radioelektronicznych
  • Zakład Mikrofal
 • Instytut Telekomunikacji (ITK)
  • Zakład Systemów Telekomunikacyjnych
  • Zakład Radiokomunikacji
  • Zakład Techniki Cyfrowej
 • Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej (LAB-KEM)
 • Dziekanat Wydziału
 • Dział Administracyjno-Techniczny

Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji (WIG)

 • Katedra Inżynierii i Komunikacji
 • Katedra Budownictwa
 • Zakład Geodezji
 • Zakład Geomatyki Stosowanej
 • Zakład Systemów Informacji Geograficznej
 • Zakład Teledetekcji i Fotogrametrii
 • Laboratorium Geodezji
 • Laboratorium Budownictwa
 • Dziekanat Wydziału
 • Dział Administracyjno-Techniczny

Wydział Logistyki (WLO)

 • Instytut Logistyki
 • Zakład Logistyki Wojskowej
 • Zakład Logistyki Przedsiębiorstw
 • Zakład Inżynierii Systemów Logistycznych
 • Centrum Certyfikacji Jakości
 • Instytut Systemów Bezpieczeństwa i Obronności

Wydział Mechaniczny (WME)

 • Instytut Pojazdów Mechanicznych i Transportu (IPMiT)
 • Instytut Budowy Maszyn (IBM)
  • Zakład Maszyn Inżynieryjnych i Robotów
  • Zakład Podstaw Konstrukcji Maszyn
  • Zakład Taktyki i Techniki Wojsk Inżynieryjnych
 • Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej (KMiIS)
 • Dziekanat Wydziału
 • Dział Administracyjno-Techniczny

Wydział Mechatroniki i Lotnictwa (WML)

 • Instytut Techniki Lotniczej (ITL)
  • Zakład Aerodynamiki i Termodynamiki
  • Zakład Awioniki i Uzbrojenia Lotniczego
  • Zakład Budowy i Eksploatacji Statków Powietrznych
  • Zakład Inżynierii Bezpieczeństwa
 • Katedra Mechatroniki (KM)
 • Instytut Techniki Uzbrojenia(ITU)
  • Zakład Konstrukcji Specjalnych
  • Zakład Balistyki
  • Zakład Wspomagania Projektowania, Wytwarzania i Eksploatacji
 • Dziekanat Wydziału
 • Dział Administracyjno-Techniczny

Wydział Nowych Technologii i Chemii (WTC)

 • Instytut Chemii
  • Zakład Chemii
  • Zakład Radiometrii i Monitoringu Skażeń
  • Zakład Materiałów Wybuchowych
 • Instytut Fizyki Technicznej
  • Zakład Fizyki Ciała Stałego
  • Zakład Fizyki i Technologii Kryształów
  • Zakład Technicznych Zastosowań Fizyki
 • Katedra Zaawansowanych Materiałów i Technologii
 • Jednostki Organizacyjne Administracji
 • Dziekanat Wydziału

Instytut Optoelektroniki (IOE)

 • Zakład Techniki Laserowej
 • Zakład Technologii Optoelektronicznych
 • Zakład Techniki Podczerwieni i Termowizji
 • Zakład Systemów Optoelektronicznych
 • Akredytowane Laboratorium Badawcze
Rektor-Komendant WAT
gen. bryg. dr hab. inż. Tadeusz Szczurek, prof. WAT
bud. 100, pok. 173
tel. 261 839 001
faks 261 837 660
e-mail tadeusz.szczurek@wat.edu.pl
Kierownik BRE Biuro Rektora (BRE)
Kierownik
mgr inż. Włodzimierz Stankowski
bud. 100, pok. 177
tel. 261 839 990
faks 261 837 660
e-mail wlodzimierz.stankowski@wat.edu.pl
Rzecznik Prasowy Rzecznik Prasowy (RPR)
mgr Ewa Jankiewicz
bud. 100, pok. 170
tel. 261 839 407
e-mail rzecznik.prasowy@wat.edu.pl

Inspektor Ochrony Danych (IOD)
mgr Maria Meszyńska
bud. 100, pok. 320
tel. 261 839 950
e-mail iod@wat.edu.pl

Kierownik ZKW Zespół Kontroli Wewnętrznej (ZKW)
Kierownik
mgr Jerzy Sylwestrzak
bud. 22, pok. 3
tel. 261 837 564
e-mail jerzy.sylwestrzak@wat.edu.pl
PNN Pełnomocnik Rektora ds. ochrony informacji niejawnych (PNN)
mgr inż. Jerzy Orysiak
bud. 100, pok. 129
tel. 261 839 053
e-mail jerzy.orysiak@wat.edu.pl
AWE Audytor wewnętrzny (AWE)
mgr Kazimierz Rosłan
bud. 100, pok. 83a
tel. 261 837 074
e-mail kazimierz.roslan@wat.edu.pl
Kierownik SOP Sekcja Obsługi Prawnej (SOP)
Kierownik
mgr Mirosław Oleksik
bud. 100, pok. 131
tel. 261 839 465
e-mail miroslaw.oleksik@wat.edu.pl

 

Prorektor ds. kształcenia Prorektor ds. wojskowych
płk dr inż. Artur Król
bud. 100, pok. 181
tel. 261 839 051
faks 261 839 052
e-mail: artur.krol@wat.edu.pl
Oddział Organizacyjno-Szkoleniowy (OOS)
Szef Oddziału
Zastępca Prorektora ds. wojskowych
płk mgr inż. Piotr Kurzyk
bud. 100, pok. 118
tel. 261 839 744
e-mail piotr.kurzyk@wat.edu.pl
Kierownik ZOW Pion Ogólny
Szef Pionu
płk mgr inż. Andrzej Giga
bud. AW 3, pok. 09
tel. 261 839 112
tel. kom. 601 201 292
faks 261 839 112
e-mail andrzej.giga@wat.edu.pl
Szef WWW Wojskowy Wydział Wychowawczy (WWW)
Szef Wojskowego Wydziału Wychowawczego
ppłk mgr Jarosław Kopyść
Klub WAT, bud. 6, pok. 20a
tel. 261 839 255
faks 261 837 430
e-mail jaroslaw.kopysc@wat.edu.pl
PNI Pełnomocnik Rektora ds. Inicjatyw Proobronnych (PNI)
ppłk mgr Dariusz Pytlos
bud. 25b, pok. 112
tel. 261 837 362
e-mail dariusz.pytlos@wat.edu.pl
Kierownik DWM Dział Współpracy Międzynarodowej (DWM)
Kierownik
płk dr inż. Mariusz Gontarczyk
bud. 135, pok. 3.17
tel. 261 839 376
e-mail mariusz.gontarczyk@wat.edu.pl

 

Prorektor ds. kształcenia Prorektor ds. kształcenia
dr hab. inż. Zdzisław Bogdanowicz, prof. WAT 
bud. 100, pok. 182
tel. 261 839 011
tel. kom. 601 266 656
e-mail zdzislaw.bogdanowicz@wat.edu.pl
Kierownik DOK Dział Organizacji Kształcenia (DOK)
Kierownik
dr inż. Zdzisław Chudy
bud. 100, pok. 81
tel. 261 839 131, 261 837 023
e-mail zdzislaw.chudy@wat.edu.pl
Kierownik SJO Studium Języków Obcych (SJO)
Kierownik
mgr Elżbieta Twardowska
Klub WAT
tel. 261 839 667
faks 261 837 014
e-mail elzbieta.twardowska@wat.edu.pl
PNK Pełnomocnik Rektora specjalista ds. jakości kształcenia (PNK)
dr Ewa Łakoma
bud. 65 pok. 216
tel. 261 837 971
e-mail ewa.lakoma@wat.edu.pl

 

Prorektor ds. naukowych Prorektor ds. naukowych
prof. dr hab. inż. Krzysztof Czupryński
bud. 100, pok. 174
tel. 261 839 031
faks 261 839 869
e-mail krzysztof.czuprynski@wat.edu.pl
Kierownik DNA Dział Nauki (DNA)
Kierownik
dr inż. Anna Spadło
bud. 100, pok. 106
tel. 261 839 037
e-mail anna.spadlo@wat.edu.pl
Dyrektor BGŁ Biblioteka Główna (BGŁ)
Dyrektor
dr Bogumiła Konieczny-Rozenfeld
Kustosz dyplomowany
bud. 10 pok. 107
tel. 261 839 209
e-mail bogumila.konieczny-rozenfeld@wat.edu.pl
Kierownik RWY Redakcja Wydawnictw (RWY)
Kierownik
mgr Renata Borkowska
bud. 10, pok. 40
tel. 261 837 438
e-mail renata.borkowska@wat.edu.pl

 

Prorektor ds. rozwoju Prorektor ds. rozwoju
dr hab. inż. Lucjan Śnieżek, prof. WAT
bud. 100, pok. 174
tel. 261 839 904
tel. kom. 695 031 860
faks 261 839 869
e-mail lucjan.sniezek@wat.edu.pl
Kierownik DPO Dział Rozwoju (DRO)
Kierownik
mgr Sławomir Zapała
bud. 100 pok. 108
tel. 261 839 699
e-mail slawomir.zapala@wat.edu.pl
Kierownik DIN Dział Informatyki (DIN)
Kierownik
mjr mgr inż. Marcin Dąbkiewicz
bud. 100, pok. 36
tel. 261 837 320
e-mail marcin.dabkiewicz@wat.edu.pl
Kierownik ZAE Zespół Analiz i Ekspertyz (ZAE)
Kierownik
płk dr inż. Tomasz Muszyński
bud. 100, pok. 061
tel. 261 839 782, 261 839 791
e-mail tomasz.muszynski@wat.edu.pl
Zespół Organizacyjno-Prawny
Kierownik
mgr Krystyna Młynarczyk
bud. 100, pok. 105
tel. 535 112 963
e-mail krystyna.mlynarczyk@wat.edu.pl
Zespół Koordynacyjny
Kierownik
mgr Krystyna Dobrowolska
bud. 100, pok. 110
tel. 261 839 119
e-mail krystyna.dobrowolska@wat.edu.pl

 

Prorektor ds. studenckich Prorektor ds. Studenckich
dr hab. inż. Marzena Tykarska, prof. WAT
bud. 100, pok. 90A (wejście G)
tel. +48 261 839 306
tel. kom. 887 870 201
faks +48 261 837 878
e-mail marzena.tykarska@wat.edu.pl
Kierownik DSS Dział Spraw Studenckich (DSS)
Kierownik
mgr Małgorzata Podbielska
bud. 100, pok. 90B (wejście G)
tel. +48 261 839 397
tel. kom. +48 22 601 213 831
faks +48 261 837 878
e-mail malgorzata.podbielska@wat.edu.pl
Kierownik DZS Dział Zakwaterowania Studentów (DZS)
Kierownik
mgr Alojzy Orłowski
Dom Studencki nr 1, pok. 25
tel. 261 839 677

 

Kanclerz Kanclerz WAT
mgr Adam Wronecki
bud. 100 pok. 180
tel. 261 839 061
faks 261 837 977
e-mail adam.wronecki@wat.edu.pl
Kierownik DPE Dział Personalny (DPE)
Kierownik
mgr Grażyna Kleszcz
bud. 100, pok. 122
tel. 261 839 434
e-mail grazyna.kleszcz@wat.edu.pl
Kierownik DOI Dział Ochrony Informacji Niejawnych (DOI)
Kierownik
mgr inż. Jerzy Orysiak
bud. 100, pok. 129
tel. 261 839 053
e-mail jerzy.orysiak@wat.edu.pl
Kierownik DOR Dział Organizacyjny (DOR)
Kierownik
Ewa Godlewska
bud. 100, pok. 188c
tel. 261 837 992
e-mail ewa.godlewska@wat.edu.pl
Kierownik SIN Sekcja Inwentaryzacji (SIN)
Kierownik
mgr Kazimierz Świech
bud. 22, pok. 13
tel. 261 837 870
e-mail kazimierz.swiech@wat.edu.pl
Kierownik SZP Dział Zamówień Publicznych (DZP)
Kierownik
mgr Irena Zapała
bud. 22, pok. 10
tel. 261 837 865
e-mail irena.zapala@wat.edu.pl
Zespół Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BHP)
Kierownik
mgr Magdalena Chmielewska
bud. 22, pok. 11
tel. 261 839 268
e-mail magdalena.chmielewska@wat.edu.pl
IOP Inspektor Ochrony Przeciwpożarowej (IOP)
mgr inż. Sławomir Rąpała
bud. 22, pok. 11
tel. 261 837 386
e-mail slawomir.rapala@wat.edu.pl

 

Kwestor Kwestor
mgr Janusz Guzek
bud. 100, pok. 24
tel. 261 839 063
faks 261 839 746
e-mail janusz.guzek@wat.edu.pl
ZKC Zastępca Kwestora ds. finansowo-księgowych (ZKC)
mgr Dariusz Paź
bud. 100, pok. 24
tel. 261 839 063
e-mail dariusz.paz@wat.edu.pl
ZKŻ Zastępca Kwestora ds. planowania i sprawozdawczości (ZKŻ)
ppłk mgr Paweł Toczko
bud. 100, pok. 24
tel. 261 839 063
e-mail pawel.toczko@wat.edu.pl
Kierownik DRA Dział Rachunkowości (DRA)
Kierownik
mgr Wiesława Maruchniak
bud. 100, pok. 9
tel. 261 839 462
e-mail wieslawa.maruchniak@wat.edu.pl
Kierownik DRP Dział Rachuby (DRP)
Kierownik
mgr Anna Kwiatkowska
bud. 100, pok. 14
tel. 261 837 473
e-mail anna.kwiatkowska@wat.edu.pl
Kierownik DLI Dział Likwidatury (DLI)
Kierownik
mgr Zdzisława Konieczna
bud. 100, pok. 13
tel. 261 837 491
e-mail zdzislawa.konieczna@wat.edu.pl

 

Szef Logistyki Zastępca Kanclerza – Szef Logistyki
płk mgr inż. Emil Kardaszuk
bud. 100, pok. 203
tel. 261 839 041
e-mail emil.kardaszuk@wat.edu.pl
Kierownik ZZMT Zespół Zabezpieczenia Materiałowo-Technicznego
Kierownik
płk mgr inż. Andrzej Ostrowski
bud. 100, pok. 205
tel. 261 839 144
e-mail andrzej.ostrowski@wat.edu.pl
Dział Zaopatrywania (DZZ)
Kierownik
mgr Ewa Marek
bud. 100, pok. 278A
tel. 261 839 648
e-mail ewa.marek@wat.edu.pl
Kierownik SPL Sekcja Planowania i Sprawozdawczości (SPL)
Kierownik
Mariola Jakubczyk
bud. 100 pok. 287
tel./faks 261 839 592
e-mail mariola.jakubczyk@wat.edu.pl
Kierownik SWD Sekcja Wynajmu i Dzierżaw (SWD)
Kierownik
mgr Anna Kądziela
bud. 100, pok. 202
tel. 261 839 118
e-mail anna.kadziela@wat.edu.pl
Kierownik ZME Zespół Zabezpieczenia Medycznego (ZME)
Kierownik
lek. med. Jerzy Białowiejski
bud. 22, pok. 9
tel. 261 839 553
e-mail jerzy.bialowiejski@wat.edu.pl
Kierownik CSK Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne (CSK)
Kierownik
inż. Tomasz Gocalski
Dom Asystenta, pok. 2
tel. 261 837 589
e-mail tomasz.gocalski@wat.edu.pl
Kierownik OS w Zegrzu Ośrodek Szkoleniowy w Zegrzu
Kierownik
ppor. mgr inż. Adam Łożyński
tel. 261 883 265
e-mail adam.lozynski@wat.edu.pl

 

Zastępca Szefa Logistyki Zastępca Szefa Logistyki
mgr inż. Waldemar Grzyb
bud. 100, pok. 201
tel. 261 839 042
faks 261 839 179
e-mail waldemar.grzyb@wat.edu.pl
Kierownik DIR Dział Inwestycji i Remontów (DIR)
Kierownik
mgr inż. Wojciech Błaszczyński
bud. 100, pok. 203a
tel. 261 837 131
e-mail wojciech.blaszczynski@wat.edu.pl
Kierownik DUN Dział Utrzymania Nieruchomości (DUN)
Kierownik
inż. Joanna Karpio
bud. 1, pok. 4
tel. 261 839 089
tel. kom. 782 746 961
e-mail joanna.karpio@wat.edu.pl
Kierownik DGO Dział Gospodarczy (DGO)
p.o. Kierownika
Henryk Jałoszyński
bud. 22, pok. 4
tel. 261 839 145
e-mail henryk.jaloszynski@wat.edu.pl
IOŚ Inspektor ds. Ochrony Środowiska (IOŚ)
Monika Malczyńska
bud. 100, pok. 205A
tel. 261 839 946
e-mail monika.malczynska@wat.edu.pl