Zarząd Stowarzyszenia

Dariusz Koenig – Prezes stowarzyszenia
Andrzej Boczkowski – Wiceprezes
Mirosław Nowakowski – Sekretarz
Marek Jackowski – Skarbnik
Paweł Chabiera
Mariusz Figurski
Janusz Parka

Komisja Rewizyjna

Walerian Żyndul – Przewodniczący
Janusz Guzek
Jerzy Jackowski

Sąd Koleżeński

Zygmunt Romański – Przewodniczący
Marian Gawęda
Janusz Parka