Terminy zwyczajnych posiedzeń Senatu WAT
w roku akademickim 2018/2019

25 października 2018 r.

22 listopada 2018 r.

13 grudnia 2018 r.

31 stycznia 2019 r.

28 lutego 2019 r.

28 marca 2019 r.

18 kwietnia 2019 r.

30 maja 2019 r.

27 czerwca 2019 r.

 

Posiedzenia rozpoczynają się o godzinie 12.00 w sali Senatu.

SKŁAD SENATU
WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ
IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO
KADENCJI 2016-2020
WG STANU OBOWIĄZUJĄCEGO
OD 18 STYCZNIA 2019 R.

Rektor:

gen. bryg. dr hab. inż. Tadeusz SZCZUREK – Przewodniczący Senatu

Prorektorzy:

 1. dr hab. inż. Zdzisław BOGDANOWICZ – ds. kształcenia
 2. prof. dr hab. inż. Krzysztof CZUPRYŃSKI – ds. naukowych
 3. płk dr inż. Artur KRÓL – ds. wojskowych
 4. dr hab. inż. Lucjan ŚNIEŻEK – ds. rozwoju
 5. dr hab. inż. Marzena TYKARSKA – ds. studenckich

Dziekani:

 1. prof. dr hab. inż. Stanisław CUDZIŁO – Wydział Nowych Technologii i Chemii
 2. prof. dr hab. inż. Andrzej DOBROWOLSKI – Wydział Elektroniki
 3. dr hab. inż. Stanisław KACHEL – Wydział Mechatroniki i Lotnictwa
 4. płk dr hab. inż. Krzysztof KOPCZYŃSKI – Instytut Optoelektroniki
 5. prof. dr hab. inż. Jerzy MAŁACHOWSKI – Wydział Mechaniczny
 6. prof. dr hab. inż. Adam STOLARSKI – Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
 7. dr hab. inż. Kazimierz WORWA – Wydział Cybernetyki
 8. płk dr hab. Szymon MITKOW – Wydział Logistyki

Wybrani przedstawiciele profesorów i doktorów habilitowanych:

 1. dr hab. inż. Ryszard ANTKIEWICZ – Wydział Cybernetyki
 2. prof. dr hab. inż. Janusz BOGUSZ – Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
 3. prof. dr hab. inż. Jerzy CHOMA – Wydział Nowych Technologii i Chemii
 4. dr hab. inż. Włodzimierz IDCZAK – Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
 5. dr hab. inż. Jerzy JACKOWSKI – Wydział Mechaniczny
 6. dr hab. inż. Jacek JAKUBOWSKI – Wydział Elektroniki
 7. prof. dr hab. inż. Leszek JAROSZEWICZ – Wydział Nowych Technologii i Chemii
 8. prof. dr hab. Lech KOŚCIELECKI – Wydział Logistyki
 9. prof. dr hab. inż. Zygmunt MIERCZYK – Instytut Optoelektroniki
 10. dr hab. inż. Andrzej NAJGEBAUER – Wydział Cybernetyki
 11. dr hab. inż. Tadeusz DZIUBAK – Wydział Mechaniczny
 12. dr hab. inż. Zbigniew LECIEJEWSKI – Wydział Mechatroniki i Lotnictwa
 13. dr hab. inż. Ryszard SZPLET – Wydział Elektroniki
 14. prof. dr hab. inż. Piotr ZASKÓRSKI – Wydział Cybernetyki
 15. dr hab. inż. Janusz ZMYWACZYK – Wydział Mechatroniki i Lotnictwa

Wybrani przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich:

 1. dr inż. Artur BAJDA – Wydział Elektroniki
 2. mgr Anna DUNIN-BZDAK – Studium Języków Obcych
 3. dr Joanna SKULSKA – Wydział Cybernetyki
 4. dr inż. Marian SOBIECH – Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
 5. ppłk dr inż. Jacek WOJTANOWSKI – Instytut Optoelektroniki
 6. dr inż. Józef WRONA – Wydział Mechaniczny
 7. dr inż. Piotr ZALEWSKI – Wydział Mechatroniki i Lotnictwa

Wybrani przedstawiciele studentów:

 1. Arkadiusz CHODKIEWICZ – Wydział Mechaniczny
 2. Ewa CZOP – Wydział Mechatroniki i Lotnictwa
 3. Bartosz ELIKS – Wydział Logistyki
 4. Arkadiusz FILODA – Wydział Mechaniczny
 5. Robert KONARSKI – Wydział Cybernetyki
 6. Adam KORDALSKI – Wydział Logistyki
 7. Miłosz SABADY – Wydział Mechatroniki i Lotnictwa
 8. Mateusz SZYMAŃSKI – Wydział Nowych Technologii i Chemii
 9. Monika WRONA – Wydział Cybernetyki

Wybrany przedstawiciel doktorantów:

 1. mgr inż. Judyta REĆKO – Wydział Nowych Technologii i Chemii

Wybrani przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

 1. dr inż. Zdzisław CHUDY – Dział Organizacji Kształcenia
 2. mgr Jarosław JABŁOŃSKI – Studium Szkolenia Wojskowego
 3. mgr inż. Robert KOSSOWSKI – Wydział Mechaniczny

Stali uczestnicy posiedzeń Senatu z głosem doradczym – niebędący członkami Senatu

 1. mgr Janusz GUZEK – kwestor
 2. dr Bogumiła KONIECZNY-ROZENFELD – dyrektor Biblioteki Głównej
 3. Jadwiga WISIŃSKA – przedstawiciel NSZZPW WAT
 4. mgr Adam WRONECKI – kanclerz

Byli rektorzy WAT oraz mężowie zaufania mogący uczestniczyć w posiedzeniach Senatu z głosem doradczym – niebędący członkami Senatu

 1. prof. dr hab. inż. Andrzej AMELJAŃCZYK – były rektor WAT
 2. prof. dr hab. inż. Bogusław SMÓLSKI – były rektor WAT
 3. dr inż. Adam SOWA – były rektor WAT
 4. prof. dr hab. inż. Edward WŁODARCZYK – były rektor WAT
 5. płk mgr inż. Andrzej GIGA – mąż zaufania korpusu oficerów WAT
 6. st. chor. Marcin KACZKOWSKI – mąż zaufania korpusu podoficerów zawodowych WAT

Stali goście uczestniczący w posiedzeniach Senatu na zaproszenie Rektora – niebędący członkami Senatu:

 1. mgr Ewa JANKIEWICZ – rzecznik prasowy WAT
 2. mgr inż. Włodzimierz STANKOWSKI – kierownik Biura Rektora