KONTAKT

Administratorem danych osobowych jest
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego z siedzibą
w Warszawie (kod: 00-908) przy ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2

Administrator danych powołał inspektora ochrony danych
nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych,
z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail iod@wat.edu.pl