Wojskowa Akademia Techniczna funkcjonuje na polskim rynku edukacyjnym od ponad 60 lat. Z historycznej perspektywy to nieustający rozwój i postęp, którego cezurę stanowią: szkoła oficerska, politechnika wojskowa, a obecnie uniwersytet naukowo-badawczy nowej generacji.

MISJA:

„Omnia Pro Patria” – „Wszystko dla Ojczyzny”

Istotą posłannictwa Akademii jest przygotowanie absolwentów gotowych służyć swą wiedzą Państwu Polskiemu – w szeroko pojętych aspektach zarówno wojskowych, jak i cywilnych.

CELE:

Wysoka jakość kształcenia:

Uczelnia stawia na wysoce wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną oraz na budowanie programów kształcenia uwzględniających szybko zmieniające się potrzeby rynku pracy.

Absolwenci WAT są poszukiwanymi pracownikami w polskich i zagranicznych firmach i instytucjach.

Rozwój nauki

Akademia, poprzez swoją działalność, stymuluje interdyscyplinarne zespoły badawcze do zaangażowana w szerokie spektrum projektów badawczych m.in. w zakresie inżynierii bezpieczeństwa, energetyki, technologii satelitarnych.

WAT jest liderem w zakresie kreowania powiązań pomiędzy przemysłem i biznesem a ośrodkami naukowo-badawczymi w poszukiwaniu innowacji.
Jesteśmy dumni z rozwoju infrastruktury badawczej, rozbudowy specjalistycznych, interdyscyplinarnych laboratoriów, centrów doskonałości klastrów technologicznych.

Promowanie Polskiej Marki:

Kształtowanie pozytywnego wizerunku Polski jako marki, która identyfikuje i pozytywnie wyróżnia.

Komercjalizacja technologii

Od lat na podstawie naszych technologii budowany jest polski przemysł obronny. Od początku istnienia uczelni wiele naszych rozwiązań znalazło swoje miejsce w przemyśle –stworzony przez nas pierwszy laser okulistyczny w 1965 roku był pierwszym takim laserem w Europie. Szczycimy się wieloma przykładami technologii podwójnego zastosowania a praca uczelni na rzecz biznesu to ok. 40 procent naszego dochodu.