WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA
im. Jarosława Dąbrowskiego

ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2
00-908 Warszawa 46

www.wat.edu.pl 

tel. centrala WAT: +48 261 839 000
faks: +48 261 839 901

 

Numer konta: 60 1030 1016 0000 0000 0873 0005
NIP: 527-020-63-00
REGON: 012122900

 

Adres skrzynki e-PUAP: /WAT/skrytkaESP

Biuro Rektora

mgr inż. Włodzimierz Stankowski
tel. +48 261 839 990
tel. +48 261 839 001, +48 261 839 003,
tel. +48 261 839 007, +48 261 839 008
faks +48 261 837 660
e-mail sekretariat.rektora@wat.edu.pl

Rzecznik Prasowy WAT

mgr Ewa Jankiewicz
tel. +48 261 839 407
tel. kom. +48 601 201 492
e-mail rzecznik.prasowy@wat.edu.pl

Biuro Przepustek (pon - pt w godz. 7.45 - 15.15)

tel. +48 261 837 819

Kancelaria WAT

faks +48 261 839 074 
tel. +48 261 839 259

Dział Promocji

mgr Wiesław Drwal
tel./faks +48 261 839 963
tel. kom. +48 603 986 041
e-mail wieslaw.drwal@wat.edu.pl

Sekretariat Prorektora ds. wojskowych

tel. 261 839 051
faks 261 839 052

Sekretariat Prorektora ds. kształcenia

tel. 261 839 011

Sekretariat Prorektora ds. naukowych

tel. 261 839 031

Sekretariat Prorektora ds. rozwoju

tel. 261 839 904

Sekretariat Prorektora ds. studenckich

tel. 261 839 306
faks 261 837 878

Sekretariat Kanclerza

tel. 261 839 061
faks 261 839 777

Dział Organizacji Kształcenia

tel. 261 839 131
faks. 261 839 159
e-mail zdzislaw.chudy@wat.edu.pl

Dział Spraw Studenckich

tel. 261 837 147, 261 839 397
faks 261 839 502
e-mail malgorzata.podbielska@wat.edu.pl

Dział Nauki

tel. 261 839 037
faks 261 837 745
e-mail anna.spadlo@wat.edu.pl

Kwestura

tel. +48 261 839 063
faks +48 261 839 746
e-mail janusz.guzek@wat.edu.pl

Dział Rachunkowości

tel. 261 839 462
e-mail wieslawa.maruchniak@wat.edu.pl

Dział Rachuby

tel. 261 837 473
e-mail anna.kwiatkowska@wat.edu.pl

Dział Likwidatury

tel. 261 837 491
e-mail zdzislawa.konieczna@wat.edu.pl

Sekcja Rekrutacji

tel. +48 261 837 938, 261 837 939, 261 837 956
faks +48 261 837 938, 261 839 159
e-mail rekrutacja@wat.edu.pl

Oddział Organizacyjno-Szkoleniowy

tel. 261 839 744
faks 261 839 744

Wydział Doskonalenia Zawodowego

tel. 261 839 756, 261 839 989
tel. kom. 723 634 801

Wydział Kadr Wojskowych

tel. 261 839 162, 261 839 958, 261 837 164
faks 261 839 562

Studium Języków Obcych

tel. 261 837 014, 261 839 667

Studium Wychowania Fizycznego

tel. 261 839 457, 261 839 458

AZS WAT (imprezy, zawody sportowe, odnowa biologiczna)

tel. 261 839 466

Biblioteka Główna

tel. 261 837 052
faks 261 839 847
e-mail: bg@wat.edu.pl

Redakcja Wydawnictw

tel. 261 839 252  

Centrum Transferu Technologii

tel. 261 839 088
faks 261 839 084
e-mail: ctt@wat.edu.pl

Klub WAT

tel. 261 839 124, 691 886 984
tel. 261 837 912 – Recepcja Klubu WAT
tel. 261 839 136 – Instruktorzy Klubu WAT

Dział Personalny

tel. 261 839 434

Dział Organizacyjny

tel. 261 837 992

Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne

tel. 261 839 770

Gastronomia

tel. 261 839 418

Sekcja Wynajmu i Usług

tel. 261 839 118

Dział Zamówień Publicznych

tel. 261 837 865

Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy w Zegrzu

tel. 261 883 265, 785 341 846

Sekretariat Zastępcy Kanclerza ds. Logistyki

tel. 261 839 041
faks 261 839 179

Zespół Zabezpieczenia Materiałowego

tel. 261 839 144
faks 261 837 480

Dział Utrzymania Nieruchomości

tel. 261 839 089
faks 261 839 735

Dział Gospodarczy

tel. 261 839 145

Dział Zakwaterowania

tel. 261 839 677

Dom Asystenta

tel. 261 837 364, 261 837 925

BHP (Bezpieczeństwo i Higiena Pracy)

tel. 261 839 268
faks 261 839 268

Wydział Cybernetyki (WCY)

tel. +48 261 837 150
faks +48 261 837 262
e-mail dziekanat.wcy@wat.edu.pl

Wydział Elektroniki (WEL)

tel. +48 261 839 050
faks +48 261 839 444
e-mail dziekanat.wel@wat.edu.pl

Wydział Mechaniczny (WME)

tel. +48 261 839 140
faks +48 261 837 366
e-mail dziekanat.wme@wat.edu.pl

Studia stacjonarne:

tel. +48 261 837 100
faks +48 261 837 100
e-mail dziekanat.wme@wat.edu.pl

Studia niestacjonarne:

tel. +48 261 837 921
faks +48 261 837 727
e-mail dziekanat.wme@wat.edu.pl

Wydział Mechatroniki i Lotnictwa (WML)

tel. +48 261 839 170 – Dziekan
tel. +48 261 839 555 – Prodziekan ds. kształcenia
tel. +48 261 839 167 – Prodziekan ds. naukowych
tel. +48 261 839 555 – Kierownik dziekanatu
tel. +48 261 839 567 – Kierownik administracyjny
faks +48 261 837 581
e-mail dziekanat.wmt@wat.edu.pl

Wydział Nowych Technologii i Chemii (WTC)

tel. +48 261 839 474
e-mail jskoczynski@wat.edu.pl

Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji (WIG)

tel. +48 261 839 076 – Dziekan
tel. +48 261 839 076 – Prodziekan ds. kształcenia
tel. +48 261 839 076 – Prodziekan ds. naukowych
tel. +48 261 839 057 – Kierownik dziekanatu
tel. +48 261 839 344 – Kierownik administracyjny
tel. +48 261 839 439 – Planowanie zajęć
tel. +48 261 837 426 – Sprawy finansowe
tel. +48 261 837 254 – Stypendia socjalne
tel. +48 261 839 414 – Studia stacjonarne
tel. +48 261 839 015 – Studia niestacjonarne
tel./faks +48 261 839 569
e-mail dziekanat.wic@wat.edu.pl

Instytut Optoelektroniki (IOE)

tel. +48 261 839 430 - Dyrektor (sekretariat)
tel. +48 261 839 617 - Zastępca dyrektora ds. naukowych
tel. +48 261 839 789 - Zastępca dyrektora ds. kształcenia
tel. +48 261 839 200 - Zastępca dyrektora ds. wojskowych
tel. +48 261 839 278 - Kierownik administracyjny
tel. +48 261 837 213 - Kierownik Dziekanatu

faks +48 22 666 8950

e-mail ioe@wat.edu.pl

e-mail dziekanat.ioe@wat.edu.pl

Oficer dyżurny WAT

tel. 261 839 111

Oficer dyżurny Żandarmerii Wojskowej

tel. 853 150, 857 148, 22 877 4364
faks 853 043, 22 685 3043.

Oficer dyżurny Policji

tel. 997 # 22 603 7663

Straż Miejska

tel. 986 # 22 862 8440

Straż Pożarna

tel. 998 # 22 621 0251

Pogotowie Ratunkowe

tel. 999

Dyżurny elektryk

tel. 261 837 724

Awarie telefonów

tel. 261 837 400

Kierownik Działu Inwestycji i Remontów (DIR)

tel. 261 837 131

Dyżurny elektryk

tel. 261 837 724

tel. kom. 605 117 194
- w dni powszednie w godz. 14.00 - 22.00
- w dni wolne od pracy w godz. 8.00 - 20.00

Zgłoszenia awarii i usterek wymagające natychmiastowej interwencji
Sekcja Konserwacji i Utrzymania Nieruchomości (SKN)

tel. 261 837 957

Inspektor ppoż

tel. 261 837 386

Lekarz dyżurny

tel. 606 823 308 w godz. 20.00 - 8.00

Informacja medyczna

tel. 9439

Informacja miejska

tel. 9491

Rejestracja Podstawowa Opieka Zdrowotna

tel. 261 838 210

Rejestracja do specjalisty

tel. 261 838 211

Gabinet zabiegowy

tel. 261 838 217

Laboratorium

tel. 261 838 212

Medycyna pracy

tel. 261 838 290

Apteka w przychodni

tel. 22 419 3219

Angelika Jaworska

tel. +48 261 839 535

Marek Zawada

tel. +48 261 837 994

Robert Drygas

tel. +48 261 839 535 

e-mail webmaster@wat.edu.pl