WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA
im. Jarosława Dąbrowskiego

ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2
00-908 Warszawa 49 

www.wat.edu.pl 

tel. centrala WAT: +48 261 839 000
faks: +48 261 839 901

 

Numer konta: 60 1030 1016 0000 0000 0873 0005
NIP: 527-020-63-00
REGON: 012122900