» » Laser tulowy – kolejna umowa licencyjna WAT

Laser tulowy – kolejna umowa licencyjna WAT

wpis w: Aktualności | 0

Opracowana w Instytucie Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej technologia światłowodowego lasera tulowego zostanie wdrożona przez firmę Metrum Cyroflex Sp. z o.o. 21 grudnia rektor-komendant WAT płk dr hab. inż. Tadeusz Szczurek podpisał z prezesem Zarządu firmy mgr. inż. Wiesławem Brojkiem umowę licencyjną na zastosowanie lasera tulowego w urządzeniach medycznych.

Światłowodowy laser tulowy ciągłego działania generuje promieniowanie o długości fali 1940 nm i mocy wyjściowej 37.4 W przy sprawności różniczkowej 57%. Układ cechuje się zwartą i niezwodną konstrukcją, doskonałą jakością wiązki wyjściowej (parametr M2 < 1.2) oraz dużą stabilnością mocy generowanego promieniowania w czasie (fluktuacje mocy wyjściowej <1%). Ponadto opracowane rozwiązanie konstrukcyjne lasera pozwala na dalsze skalowanie mocy wyjściowej generowanego promieniowania. Laser przeznaczony do małoinwazyjnej chirurgii endoskopowej i robotycznej stanowi podstawowy komponent medycznego urządzenia laserowego. Urządzenie pomyślnie przeszło testy kliniczne.

Istnieje wiele specjalności medycznych, w których laser może być stosowany – laryngologia, neurochirurgia, czy też chirurgia plastyczna. „Uważamy, że laser ten będzie skuteczniejszym narzędziem chirurga niż dotychczas używane w medycynie substytuty skalpela, jak na przykład nóż elektrokoagulacyjny. Dodatkową zaletą jego zastosowania w chirurgii jest jednoczesna hemostaza krwi oraz brak możliwości głębokiej penetracji tkankowej, co skutecznie skróci czas zabiegu oraz ustrzeże chirurga przed nieoczekiwanymi powikłaniami śródoperacyjnymi. W konsekwencji pozwoli to na szybszy powrót pacjenta do zdrowia” – wyjaśnia kierownik zespołu twórców lasera płk dr hab. inż. Jacek Świderski.

Urządzenie powstało w ramach konsorcjum naukowego w składzie: Metrum Cyroflex Sp. z o.o. – lider, Instytut Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej i Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich – członkowie konsorcjum. Zespół projektowy Instytutu Optoelektroniki WAT tworzyli: płk dr hab. inż. Jacek Świderski, dr inż. Maria Michalska, dr inż. Wiesław Pichola†, inż. Marcin Mamajek, tech. Jan Karczewski. Badania prowadzone były w ramach projektu nr INNOTECH-K3/IN3/55/225968/NCBR/14 finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Podpisanie umowy zostało poprzedzone spotkaniem, w którym uczestniczyli ze strony WAT – rektor-komendant płk dr hab. inż. Tadeusz Szczurek, prorektor ds. rozwoju dr hab. inż. Lucjan Śnieżek, zastępca dyrektora Instytutu Optoelektroniki ds. naukowych prof. dr hab. inż. Jan Jabczyński, płk dr hab. inż. Jacek Świderski, dyrektor Centrum Transferu Technologii płk dr inż. Adam Bartnicki, ze strony firmy Metrum Cyroflex – prezes Zarządu mgr inż. Wiesław Brojek, dyrektor R&D mgr inż. Konrad Wójtowicz i konsultant medyczny lek. med. Piotr Sznelewski.

Realizacja projektu i utworzone konsorcjum stanowią przykład dobrej współpracy nauki i biznesu kończącej się opracowaniem nowego produktu i jego wdrożeniem. Proces komercjalizacji innowacyjnej technologii nadzorowało i prowadziło Centrum Transferu Technologii WAT.

Ewa Jankiewicz
rzecznik prasowy WAT
fot. Grzegorz Rosiński

Film o światłowodowym laserze tulowym