PROGRAMY MOBILNOŚCI KRAJOWEJ
MOST I MOSTECH

most mostech
www.most.amu.edu.pl www.kaut.agh.edu.pl/mostech

REKRUTACJA DO PROGRAMÓW
MOST i MOSTECH
SEMESTR LETNI ORAZ ROK AKADEMICKI 2018/2019
ZAPRASZAMY!
31 PAŹDZIERNIKA – 30 LISTOPADA

Rekrutacja do krajowych programów mobilności MOST i MOSTECH na semestr letni oraz rok akademicki  2018/2019 rozpoczyna się 31 października i trwać będzie do 30 listopada.

Zapraszamy na stronę Internetowej Rejestracji Kandydatów programu MOST most.uka.uw.edu.pl, oraz na stronę z ofertą programu MOSTECH www.kaut.agh.edu.pl/mostech/wolne-miejsca, a na pewno każdy znajdzie tam coś dla siebie.

PROGRAM MOBILNOŚCI KRAJOWEJ
STUDENTÓW I DOKTORANTÓW – MOST

MOST jest programem mobilności krajowej dla studentów i doktorantów, którego celem jest odbycie studiów przez semestr lub cały rok akademicki na jednej z 30 polskich uczelni. Pierwszy raz studenci mogli z niego skorzystać w roku akademickim 2000/2001.  Od tej pory program MOST cieszy się coraz większym zainteresowaniem. W swoich ogólnych założeniach nawiązuje on do europejskiego systemu w ramach programu ERASMUS. Koordynatorem programu jest Uniwersytecka Komisja Kształcenia (UKK).

Program MOST

REKRUTACJA DO PROGRAMU MOST I MOSTECH SEMESTR LETNI 2018/2019. ZAPRASZAMY!

31 PAŹDZIERNIKA – 30 LISTOPADA

Rekrutacja do krajowych programów mobilności MOST i MOSTECH na semestr letni 2018/2019 rozpoczyna się 31 października i trwać będzie do 30 listopada.

 

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z PROGRAMU MOST?

 • studenci po ukończeniu 2 semestru studiów I stopnia;
 • studenci po ukończeniu 1 semestru studiów II stopnia;
 • doktoranci po pierwszym roku studiów.

 

DOKĄD MOŻNA WYJECHAĆ W RAMACH PROGRAMU MOST?

 

 

Uczelnie biorące udział w programie  MOST

 

Pełna lista uczelni biorących udział w ramach wymiany programu MOST dostępna jest na stronie programu www.most.amu.edu.pl.

Broszura Informacyjna Programu MOST

 

PROGRAM MOST – FORMULARZE DO POBRANIA

KRAJOWA WYMIANA UCZELNI TECHNICZNYCH
MOSTECH

MOSTECH to program umożliwiający odbycie części studiów poza uczelnią macierzystą przez studentów i doktorantów polskich uczelni technicznych, działający na podstawie porozumienia zawartego we Wrocławiu, 26 lutego 2005 r., przez uczelnie techniczne. Zgłaszając się do programu MOSTECH mamy szansę studiować na większości uczelni technicznych w całym kraju. Koordynatorem programu jest Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych (KAUT).

Program MOSTECH

 

REKRUTACJA DO PROGRAMU  MOSTECH

 • do 15 maja studenci przesyłają do Biura KAUT wnioski na semestr zimowy;
 • do 30 listopada studenci przesyłają do Biura KAUT wnioski na semestr letni.

 

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z PROGRAMU MOSTECH?

 • studenci 5 i 6 semestru studiów I-go stopnia;
 • studenci 1, 2 i 3 semestru studiów II-go stopnia (o ile nie jest to ostatni semestr studiów);
 • uczestnicy studiów III stopnia po pierwszym roku studiów.

 

DOKĄD MOŻNA WYJECHAĆ W RAMACH PROGRAMU MOSTECH

 

 

Uczelnie biorące udział w programie MOSTECH

Pełna lista uczelni biorących udział w ramach wymiany programu MOSTECH  dostępna jest na stronie programu www.kaut.agh.edu.pl/mostech/wolne-miejsca

 

PROGRAM MOSTECH – FORMULARZE DO POBRANIA

PROGRAMY MOST/ MOSTECH oferują:

 • ponad 1200 ofert na studiach licencjackich;
 • 1000 na studiach uzupełniających magisterskich;
 • 100 na studiach jednolitych magisterskich;
 • 50 na inżynierskich;
 • pakiet ponad 250 ofert skierowany do doktorantów.

Program MOSTECH oferuje uczelnie, które realizują kierunki kształcenia o podłożu technicznym, podobnie jak WAT, więc łatwo jest dopasować przedmioty realizowane na uczelni przyjmującej z tymi, które realizuje WAT.  Z kolei program MOST w swojej ofercie – oprócz kierunków humanistycznych – oferuje również kierunki techniczne.

Skorzystanie z oferty Programów MOST i MOSTECH jest możliwe nawet wtedy, gdy było się już uczestnikiem Programu Erasmus. Zasada oczywiście działa również w drugą stronę – udział w programach MOST i MOSTECH nie uniemożliwi wyjazdu „na Erasmusa”.

IDEA MOBILNOŚCI KRAJOWEJ

Mobilność krajowa przyczynia się do indywidualnego rozwoju studentów w sferze społecznej, uczelnianej oraz stanowi czynnik ułatwiający późniejsze znalezienie pracy. Mobilność krajowa w polskich ośrodkach akademickich, podobnie jak zagraniczna, umożliwia zdobycie cennego doświadczenia oraz wyposaża w nowe umiejętności zarówno teoretyczne, jak i praktyczne.

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW O PROGRAMACH MOST/ MOSTECH

 

KONTAKT W SPRAWIE PROGRAMÓW
MOST I MOSTECH

DZIAŁ ORGANIZACJI KSZTAŁCENIA

mgr Natalia Pykacz

Budynek 100, pokój 88
tel. 261 839 760
e-mail: most.mostech@wat.edu.pl

KOORDYNATORZY WYDZIAŁOWI PROGRAMÓW
MOST I MOSTECH