Wyniki rekrutacji w ramach Programu Erasmus+

Uwaga studenci, doktoranci,

W dniu 25 kwietnia br. w sali nr 91, w budynku nr 100 odbędą się rozmowy rekrutacyjne do udziału w programie Erasmus+ w roku akademickim 2018/2019 (wyjazd na studia) i w roku akademickim 2017/2018 (wyjazd na praktykę) w następującej kolejności:

  1. IOE – godz. 8.30
  2. WEL – godz. 8.30
  3. WiG – godz. 8.40
  4. WTC – godz. 8.40
  5. WCY – godz. 9.15
  6. WLO – godz. 9.40
  7. WML - godz. 10.00
  8. WME – godz. 10.20

Erasmus Policy Statement (Overall Strategy)

Zasady udziału studentów, doktorantów i absolwentów WAT w programie Erasmus+ oraz zasady udziału pracowników WAT w programie Erasmus+ (obowiązuje od 10 lutego 2016 r.)