Wyniki rekrutacji w ramach Programu Erasmus+

Osoby, które nie zgłosiły się na rozmowę rekrutacyjną proszone są o kontakt z Zespołem ds. Wymiany Studentów i Nauczycieli WAT.

Osoby, które zostały zakwalifikowane a mają zaległości zostały zakwalifikowane pod warunkiem, że uzupełnią zaległości – w tym celu proszone są o kontakt z Koordynatorem Wydziałowym Programu Erasmus+.

Erasmus Policy Statement (Overall Strategy)

Zasady udziału studentów, doktorantów i absolwentów WAT w programie Erasmus+ oraz zasady udziału pracowników WAT w programie Erasmus+ (obowiązuje od 10 lutego 2016 r.)