REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Uwaga studenci, doktoranci,

Informujemy, że do 26.10.br. w budynku nr 100 w pokoju nr 88 przyjmujemy dokumenty aplikacyjne na wyjazd w ramach programu Erasmus+ na studia w roku w semestrze letnim w roku akademickim 2018/2019 i praktykę w roku akademickim 2018/2019.

Dokumenty aplikacyjne, które należy złożyć:

  • formularz zgłoszeniowy podpisany przez koordynatora wydziałowego (do pobrania na stronie WAT dotyczącej programu Erasmus+);
  • zaświadczenie o średniej ocen z całego dotychczasowego okresu studiów na danym stopniu studiów;
  • zaświadczenie potwierdzające poziom znajomości języka obcego. UWAGA! Komórka Erasmus+ przygotuje takie zaświadczenia dla osób, które złożą dokumenty aplikacyjne. Prosimy pojedynczo nie zwracać się w tej sprawie do Studium Języków Obcych;
  • list motywacyjny podpisany odręcznie;
  • list akceptacyjny z uczelni lub instytucji zagranicznej (w przypadku zgłoszenia na praktykę);
  • opinia promotora pracy dyplomowej (w przypadku studenta ostatniego roku studiów);
  • dokument potwierdzający działalność uczelnianą, pozauczelnianą lub dodatkowe osiągnięcia (fakultatywnie).

Absolwenci każdego stopnia studiów mają możliwość wyjazdu na staż absolwencki pod warunkiem zakwalifikowania się do udziału w programie Erasmus+ na ostatnim roku studiów.

Spotkania informacyjne dotyczące programu Erasmus+ odbędą  się 17 października o godz. 11:40 w budynku 62, sala 55 oraz 25 października o godz. 10:10 w budynku 62, sala 55.

Uwaga studenci, doktoranci,

Spotkanie informacyjne dotyczące programów Most/Mostech odbędzie się 25 października o godz. 9.50 w budynku 62, sala 55.

Erasmus Policy Statement (Overall Strategy)

Zasady udziału studentów, doktorantów i absolwentów WAT w programie Erasmus+ oraz zasady udziału pracowników WAT w programie Erasmus+ (obowiązuje od 10 lutego 2016 r.)