Regulaminy studiów i kursów

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 29/WAT/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu studiów wyższych w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego”

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 30/WAT/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu studiów doktoranckich w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego”

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 46/WAT/2015 z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu studiów podyplomowych w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego”

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 47/WAT/2015 z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu kursów dokształcających w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego”

Zasady rekrutacji

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 94/WAT/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów wyższych na rok akademicki 2018/2019

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 23/WAT/2018 z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji w roku akademickim 2018/2019 dla nowego kierunku studiów „optoelektronika”, utworzonego w Instytucie Optoelektroniki

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 12/WAT/2018 z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie określenia warunków i trybu rekrutacji oraz formy studiów doktoranckich w roku akademickim 2018/2019

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 34/WAT/2018 z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów wyższych na rok akademicki 2019/2020 *

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 35/WAT/2018 z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie wniosku do Ministra Obrony Narodowej o ustalenie warunków i trybu przyjęcia na studia wyższe kandydatów na żołnierzy zawodowych do WAT w roku akademickim 2019/2020 *

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 13/WAT/2018 z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na studia pierwszego stopnia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów w roku akademickim 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 oraz 2022/2023 *

 

* Uwaga! Do 31 grudnia 2018 r. ukażą się nowe uchwały dostosowujące zasady rekrutacji do wymagań określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

 

Opłaty za studia

Decyzja Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 17/RKR/2016 z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz wydawane dokumenty związane z ich odbywaniem dla osób rozpoczynających w roku akademickim 2016/2017 studia wyższe, doktoranckie oraz podyplomowe

Decyzja Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 35/RKR/2017 z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz wydawane dokumenty związane z ich odbywaniem dla osób rozpoczynających w roku akademickim 2017/2018 studia wyższe, doktoranckie oraz podyplomowe

Decyzja Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 79/RKR/2018 z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz wydawane dokumenty związane z ich odbywaniem dla osób rozpoczynających w roku akademickim 2018/2019 studia wyższe, doktoranckie oraz podyplomowe

Wzory umów

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 3/WAT/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie określenia wzoru umowy zawieranej przez WAT z uczestnikami usług edukacyjnych

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 61/WAT/2016 z dnia 24 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru umowy zawieranej przez WAT z uczestnikami usług edukacyjnych

Inne

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 53/WAT/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia „Organizacji potwierdzania efektów uczenia się w WAT”