6-MIESIĘCZNE STUDIUM OFICERSKIE

 

INFORMACJA

dla podoficerów zawodowych zakwalifikowanych na sześciomiesięczne studium oficerskiego w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie w roku 2018​

Zgodnie z Decyzją Nr 156/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 września 2017 r. Komisja Rekrutacyjna zakwalifikowała na sześciomiesięczne studium oficerskiego w Wojskowej Akademii Technicznej 29 podoficerów zawodowych.

Zakwalifikowani stawiając się na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w Wojskowej Akademii Technicznej dnia 12.02.2018r. w Akademiku Wojskowym nr 4 (ul. Urbanowicza 13) przedstawiają obowiązkowo:

 • skierowanie z JW,
 • legitymację służbową,
 • zaświadczenie o rozliczeniu z jednostką,
 • poświadczenie bezpieczeństwa,
 • zaświadczenie stwierdzającego odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych,
 • zaświadczenia z aktualnymi badaniami lekarskimi ważnymi do końca sierpnia 2018 roku (wymaganymi na stanowisku zajmowanym przed skierowaniem na szkolenie oficerskie),

oraz zabierają ze sobą następujące wyposażenie:

 • 2 x mundur polowy wz. 2010,
 • ubranie ochronne,
 • czapka zimowa, trzewiki zimowe, rękawice zimowe pięciopalcowe,
 • pas żołnierski,
 • kamizelka taktyczna lub szelki do przenoszenia oporządzenia,
 • strój sportowy – wojskowy (buty sportowe, spodenki sportowe, skarpety sportowe, koszulka sportowa, dres sportowy),
 • zasobnik piechoty górskiej (+ mały plecak),
 • torba podróżna (do przenoszenia stroju sportowego),
 • hełm,
 • maska pgaz. filtracyjna,
 • ochronniki słuchu,
 • przybory piśmiennicze do sporządzania notatek i do pracy na mapie.

 

Harmonogram realizacji szkolenia wojskowego kandydatów na oficerów spośród podoficerów zawodowych w ramach sześciomiesięcznego studium oficerskiego w Wojskowej Akademii Technicznej w 2018 roku

 

Lp. Przedsięwzięcie Sześciomiesięczne Studium Oficerskie
w Wojskowej Akademii Technicznej w 2018 roku
1. Inauguracja sześciomiesięcznego Studium Oficerskiego 12 lutego 2018 r.
2. Rozmowy kadrowe (przydział stanowisk służbowych) I dekada kwietnia 2018 r.
3. Szkolenie specjalistyczne w CSŁiI w Zegrzu 2 tyg. czerwca 2018 r.
4. Egzamin na oficera 21-22 czerwca 2018 r.
5. Praktyka dowódcza w JW na stanowisku dowódcy plutonu 2-27 lipca 2018 r.
6. Przygotowanie do promocji na I stopień oficerski 30 lipca – 9 sierpnia 2018 r.
7. Zakończenie sześciomiesięcznego Studium Oficerskiego 10 sierpnia 2018 r.
8. Promocja na I stopień oficerski 10 sierpnia 2018 r.

 

Jednocześnie informujemy, że Minister MON nie wydał nowej decyzji o nowym naborze na sześciomiesięczne studium oficerskiego w Wojskowej Akademii Technicznej w roku 2019.

 

DOKUMENTY NORMATYWNE

Do kontaktów roboczych w sprawach zakwaterowania oraz wyposażenia został wyznaczony kpt. Tomasz Misiejuk – 1 Batalion Szkolny, tel. 261 837 807

Do kontaktów roboczych w sprawach kadrowych został wyznaczony kpt. Mariusz Kubisz oraz ppor. Daniel Stankowski – Wydział Kadr Wojskowych, tel. 261 837 251