W Wojskowej Akademii Technicznej prowadzone są

STACJONARNE I NIESTACJONARNE STUDIA III STOPNIA (DOKTORANCKIE)

przygotowują do uzyskania stopnia naukowego doktora w niżej podanych dyscyplinach naukowych:

Wydział Mechaniczny

ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2, 00-908 Warszawa 46
tel. 261 837 226, 261 839 759
e-mail: monika.kaliszuk@wat.edu.pl

 • mechanika;
 • budowa i eksploatacja maszyn;

Wydział Mechatroniki i Lotnictwa

ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2, 00-908 Warszawa 46
tel. 261 839 888
e-mail: dagmara.flis@wat.edu.pl

 • budowa i eksploatacja maszyn;
 • mechanika;

Wydział Elektroniki

ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2, 00-908 Warszawa 46
tel. 261 837 756
e-mail: marta.nowak@wat.edu.pl

 • elektronika;
 • telekomunikacja;

Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji

ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2, 00-908 Warszawa 46
tel. 261 837 453, 261 839 075
e-mail: sylwia.burdynska@wat.edu.pl

 • budownictwo;
 • geodezja i kartografia;

Wydział Cybernetyki

ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2, 00-908 Warszawa 46
tel. 261 839 878
e-mail: sd.wcy@wat.edu.pl

 • informatyka
 • nauki o bezpieczeństwie

Wydział Nowych Technologii i Chemii

ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2, 00-908 Warszawa 46
tel. 261 839 435
e-mail: marta.pokorska@wat.edu.pl

 • inżynieria materiałowa
 • chemia.

Instytut Optoelektroniki

ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2, 00-908 Warszawa 46
tel. 261 837 213
e-mail: dziekanat.ioe@wat.edu.pl

 • elektronika