Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw

Regulaminy studiów doktoranckich

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 30/WAT/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu studiów doktoranckich w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego”

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 26/WAT/2014 z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu studiów doktoranckich w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego”

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 222/III/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu studiów doktoranckich w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego”