Wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne

dla osób rozpoczynających
w roku akademickim 2017/2018 niestacjonarne studia wyższe

 

Kierunek studiów
Podstawowa jednostka organizacyjna
Niestacjonarne studia
pierwszego stopnia

(wysokość opłat w zł za semestr)
Niestacjonarne studia
drugiego stopnia

(wysokość opłat w zł za semestr)
bezpieczeństwo narodowe
Wydział Cybernetyki
3 000 3 400
budownictwo
Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
2 500 2 500
chemia
Wydział Nowych Technologii i Chemii
2 900
elektronika i telekomunikacja
Wydział Elektroniki
2 700 2 900
energetyka
Wydział Elektroniki
2 700 2 900
geodezja i kartografia
Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
2 500 2 500
informatyka
Wydział Cybernetyki
4 100 5 100
inżynieria bezpieczeństwa
Wydział Mechatroniki i Lotnictwa
3 300
kryptologia i cyberbezpieczeństwo
Wydział Cybernetyki
4 500
logistyka
Wydział Mechaniczny
2 500 2 800
logistyka (profil praktyczny)
Wydział Logistyki
2 400
lotnictwo i kosmonautyka
Wydział Mechatroniki i Lotnictwa
3 000 3 200
mechanika i budowa maszyn
Wydział Mechaniczny
2 600 2 800
mechatronika
Wydział Mechatroniki i Lotnictwa
3 000 3 200
obronność państwa (profil praktyczny)
Wydział Logistyki
2 500
zarządzanie
Wydział Cybernetyki
2 900 3 100