Uczelniana Komisja Rekrutacyjna
Wojskowa Akademia Techniczna

ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2
00-908 Warszawa

tel.: 261 837 938, 261 837 939, 261 837 956
fax: 261 837 938, 261 839 159

e-mail rekrutacja@wat.edu.pl

czynna:

poniedziałek – piątek w godz. 8.00 - 15.30
czwartek – dodatkowo w okresie styczeń-luty i lipiec-wrzesień w godz. 8.00 - 18.00