„Harmonogram doskonalenia zawodowego w Wojskowej Akademii Technicznej” jest dostępny na stronie WWW Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego w systemie teleinformatycznym MILNET-Z:
- na rok 2018 - dokument nr 13552;
- na rok 2019 - dokument nr 15340.

„Harmonogram doskonalenia zawodowego w Wojskowej Akademii Technicznej na rok 2018” znajduje się na stronie WWW Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego w systemie teleinformatycznym MILNET-Z (dokument nr 13552).

„Zestawienie studiów podyplomowych i kursów realizowanych w Wojskowej Akademii Technicznej” znajduje się na stronie WWW Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego w systemie teleinformatycznym MILNET-Z:

 • w roku 2018 - dokument nr 12980;
 • w roku 2019 - dokument nr 14831.

Informacje organizacyjne dla uczestników form doskonalenia zawodowego:

 1. Kwalifikacji żołnierzy zawodowych na formy doskonalenia zawodowego (kursy, studia) dokonuje w oparciu o przydzielony limit szkoleniowy Wydział Doskonalenia Zawodowego i Taryfikacji Departamentu Kadr MON.
 2. Zakwalifikowany żołnierz w dniu rozpoczęcia formy doskonalenia zawodowego powinien posiadać polecenie wyjazdu służbowego (skierowanie z JW) oraz dokument potwierdzający tożsamość (legitymację żołnierza).
 3. Uczestnicy mają zapewnione bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie zgodnie z obowiązującymi przepisami (stawiennictwo w WAT w dniu poprzedzającym rozpoczęcie szkolenia do godz. 20.00 – Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne /CSK/ WAT, ul. Gen. Witolda Urbanowicza 9, 00-908 Warszawa).
 4. Na terenie CSK bezpłatnie są dostępne przewodowe łącza internetowe (przewody sieciowe należy posiadać we własnym zakresie).
 5. Przy CSK istnieje możliwość skorzystania z całodobowego, płatnego, monitorowanego parkingu – informacja w recepcji.
 6. Na terenie „otwartym” Akademii znajduje się kilka bezpłatnych parkingów niestrzeżonych /ogólnodostępnych/.
 7. Żywienie uczestników form doskonalenia zawodowego odbywa się w dni robocze (pn. – pt.) w oparciu o Restaurację CSK, natomiast w weekendy i dni świąteczne w oparciu Stołówkę Wojskową nr 1.
 8. Zakwalifikowani żołnierze zobowiązani są w dniu rozpoczęcia formy doskonalenia zawodowego uczestniczyć w spotkaniu organizacyjnym w „Klubie WAT” (ul. Gen. Urbanowicza 25 a) o godz. 8.00 /nr sali dostępny w portierni klubu/.
 9. Żołnierzy obowiązują następujące rodzaje umundurowania podczas form doskonalenia zawodowego:
  1. kursy kwalifikacyjne /na stanowiska o STE: płk, ppłk, mjr, kpt., por./ - ubiór wyjściowy (marynarka) – rozpoczęcie, zakończenie oraz w czasie egzaminów, ubiór polowy bez wyposażenia – zajęcia programowe, ubiór sportowy – zajęcia z wychowania fizycznego;
  2. kursy doskonalące – ubiór polowy bez wyposażenia;
  3. kursy językowe – ubiór wyjściowy.
 10. Rozkład godzinowy zajęć:
  1 08.00 - 08.45 1 - 2
  2 08.50 - 09.35
  3 09.50 - 10.35 3 - 4
  4 10.40 - 11.25
  5 11.40 - 12.25 5 - 6
  6 12.30 - 13.15
  7 13.30 - 14.15 7 - 8
  8 14.20 - 15.05
  godziny popołudniowe
  9 15.45 - 16.30 1 - 2
  10 16.35 - 17.20
  11 17.35 - 18.20 3 - 4
  12 18.25 - 19.10
  13 19.25 - 20.10 5 - 6
  14 20.15 - 21.00
 11. Rozmieszczenie obiektów WAT:
 12. Wykaz kontaktowych numerów telefonów:
 • Szef Wydziału Doskonalenia Zawodowego - ppłk Ireneusz Kaszczuk – (bud. 100, pok. 115, I piętro): tel. 261 839 756, kom. 723 634 801;
 • Kierownik Kursu - mjr Mirosław Jędruszczak – (Klub WAT, pok. H-1, I piętro): tel. 261 839 989, kom. 887 861 346;
 • Kontakt w sprawach zakwaterowania i wyżywienia na formach doskonalenia zawodowego – ppor. Joanna Charytoniuk – (Akademik Wojskowy nr 5, pok. 30, parter): tel. 261 839 971;
 • Recepcja Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnego: tel. 261 837 925;
 • Portiernia Klubu WAT: tel. 261 837 912;
 • Stołówka Wojskowa nr 1: tel. 261 839 477.