Harmonogram roku akademickiego

 
Decyzja Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 88/RKR/2016 z dnia 16.06.2016 r. w sprawie określenia harmonogramu roku akademickiego 2016/2017 w WAT

Decyzja Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 105/RKR/2017 z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie określenia harmonogramu roku akademickiego 2017/2018 w WAT

Rozkłady zajęć na studia
stacjonarne i niestacjonarne

Uwaga! W przypadku nie działania linków wydziałowych z aktualnymi planami zajęć prosimy kontaktować się telefonicznie z administratorami. Inne pytania nie związane z tym tematem prosimy kierować do WYDZIAŁOWYCH DZIEKANATÓW.

 

Dodatkowych informacji można uzyskać dzwoniąc do sekretariatu lub dziekanatu

Wydział Cybernetyki

Sekretariat: tel. 261 839 459, faks 261 837 539, 261 837 262
Dziekanat: tel. 261 837 624, 261 837 065

Wydział Elektroniki

Sekretariat: tel. 261 839 050, faks 261 839 444
Dziekanat: 261 839 050

Wydział Mechaniczny

Sekretariat: tel. 261 839 140, faks 261 837 366
Dziekanat: tel. 261 839 542, 261 837 226

Wydział Logistyki

Sekretariat: tel. 261 837 918
Dziekanat: tel. 261 837 591
Dziekanat: kierownik tel. 261 837 655

Wydział Mechatroniki i Lotnictwa

Sekretariat: tel. 261 839 170, faks 261 837 581
Dziekanat: tel. 261 838 555

Wydział Nowych Technologii i Chemii

Sekretariat: tel. 261 839 450, faks 261 839 470
Dziekanat: tel. 261 839 438, 261 839 435

Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji

Sekretariat: tel. 261 839 076, faks 261 839 569
Dziekanat: studia niestacjonarne, tel. 261 839 015
Dziekanat: studia stacjonarne, tel. 261 839 414
Dziekanat: kierownik, tel. 261 839 057

Instytut Optoelektroniki

Sekretariat: tel. 261 839 430, faks. 261 668 950
Dziekanat: tel. 261 837 703, 261 837 213