Projekty, inicjatywy studentów i doktorantów

Na podstawie zarządzenia Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 6/RKR/2014 oraz 1/RKR/2017 dwa razy do roku (w styczniu i w czerwcu) odbywa się konkurs na finansowanie projektów i inicjatyw studenckich i doktorantów. W konkursie mogą wziąć udział zarejestrowane organizacje uczelniane (w tym koła naukowe) oraz pojedynczy studenci i doktoranci posiadający pomysł na projekt lub inicjatywę.

Załączniki do Regulaminu:

  • Załącznik nr 1 – wniosek o przyznanie dofinansowania do projektu/inicjatywy,
  • Załącznik nr 2 – oświadczenie uczestnika wyjazdu ,
  • Załącznik nr 3 – sprawozdanie z wykonania projektu/inicjatywy. Ze sprawozdania należy rozliczyć się do 30 dni od zakończenia projektu!

UWAGA! Przygotowane i podpisane wnioski należy składać od 01.01 do 30.01 (na I etap) / od 01.06 do 30.06 (na II etap) w pokoju 89, bud. 100 (tel. 261 837 381; e-mail: aleksandra.rokicinska@wat.edu.pl).