Organizacje studenckie

 

UWAGA: Przygotowane i podpisane sprawozdanie należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 15 października danego roku w pokoju 89, bud. 100 (Dział Spraw Studenckich).

Kontakt: tel. 261 837 381; e-mail aleksandra.rokicinska@wat.edu.pl

 

Koła Naukowe

 

Koło Naukowe Elektroników

Koło Naukowe Elektroników działa na Wydziale Elektroniki.
Opiekunem naukowym koła jest dr inż. Zbigniew Jachna
Szczegółowe informacje

Koło Naukowe Energetyków

Koło naukowe Energetyków działa na Wydziale Elektroniki
Opiekunem naukowym jest mgr inż. Piotr Paziewski
Szczegółowe informacje

Koło Naukowe Chemików

Koło naukowe Chemików Inżynierii Chemii i Fizyki Technicznej.
Opiekunem naukowym koła jest mgr Agata Oszczak
Szczegółowe informacje
e-mail: knchwat@gmail.com
www.facebook.com/knchwat

Koło Naukowe Fizyków

Koło Naukowe Fizyków działa na Wydziale Nowych Technologii i Chemii.
Opiekunem naukowym koła jest kpt. dr inż. Małgorzata Kopytko
Szczegółowe informacje

Koło Naukowe Studentów Inżynierii Materiałowej

Koło Naukowe Studentów Inżynierii Materiałowej działa na Wydziale Nowych Technologii i Chemii.
Opiekunem naukowym koła jest mgr inż. Magdalena Łazińska
Szczegółowe informacje

Koło Naukowe Studentów Geodezji „Geopixel”

Koło Naukowe Studentów Geodezji „Geopixel” działa na Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji.
Opiekunem naukowym koła jest mgr inż. Dorota Latos
Szczegółowe informacje

Koło Naukowe Studentów „Budownictwo”

Koło naukowe Studentów „Budownictwo” działa na Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji.
Opiekunem naukowym koła jest mgr inż. Marlena Niedziałek
Szczegółowe informacje

Koło Naukowe Logistyki Stosowanej

Koło Naukowe Logistyki stosowanej działa na Wydziale Logistyki
Opiekunem naukowym koła jest mgr inż. Katarzyna Głodowska
Szczegółowe informacje

Koło Naukowe Securitas et Defensio

Koło Naukowe Securitas ed Defensio działa na Wydziale Logistyki.
Opiekunem naukowym koła jest dr Jakub Adamkiewicz

Koło Naukowe Zmęczenia Konstrukcji i Komputerowego Wspomagania Projektowania

Koło Naukowe Zmęczenia Konstrukcji i Komputerowego Wspomagania Projektowania działa na Wydziale Mechanicznym
Opiekunem naukowym koła jest dr inż. Krzysztof Grzelak
Szczegółowe informacje

Koło Naukowe Mechaniki i Informatyki Stosowanej

Koło naukowe Mechaniki i Informatyki Stosowanej działa na Wydziale Mechanicznym.
Opiekunem naukowym koła jest dr inż. Arkadiusz Popławski
Szczegółowe informacje

Koło Naukowe Tribologii i Logistyki Produktów Naftowych

Koło naukowe Tribologii i Logistyki Produktów Naftowych działa na Wydziale Mechanicznym.
Opiekunem naukowym koła jest mjr dr inż. Krzysztof Gocman
Szczegółowe informacje

Koło Naukowe Budowy Maszyn, Automatyzacji i Robotyki

Koło Naukowe Budowy Maszyn, Automatyzacji i Robotyki działa na Wydziale Mechanicznym.
Opiekunem naukowym koła jest ppłk dr inż. Paweł Marecki
Szczegółowe informacje

Koło Naukowe Eksploatacji i Technologii Napraw Pojazdów Mechanicznych

Koło naukowe Eksploatacji i Technologii Napraw Pojazdów Mechanicznych działa na Wydziale Mechanicznym.
Opiekunem naukowym koła jest dr inż. Kazimierz Koliński
Szczegółowe informacje

Koło Naukowe Konstrukcji Pojazdów i Bezpieczeństwa Transportu

Koło Naukowe Konstrukcji Pojazdów i Bezpieczeństwa Transportu działa na Wydziale Mechanicznym.
Opiekunem naukowym koła jest dr hab inż. Jerzy Jackowski, prof. WAT
Szczegółowe informacje

Koło Naukowe Studentów Lotnictwa i Kosmonautyki

Koło Naukowe Studentów Lotnictwa i Kosmonautyki działa na Wydziale Mechatroniki i Lotnictwa.
Opiekunem naukowym koła jest kpt. dr inż. Konrad Wojtowicz
Szczegółowe informacje

Koło Naukowe Studentów Techniki Uzbrojenia

Koło naukowe Studentów Techniki Uzbrojenia działa na Wydziale Mechatroniki i Lotnictwa
Opiekunem naukowym koła jest kpt. dr inż. Łukasz Szmit
Szczegółowe informacje

Koło Naukowe Studentów Systemów Mechatronicznych

Koło naukowe Studentów Systemów Mechatronicznych działa na Wydziale Mechatroniki i Lotnictwa.
Opiekunem naukowym koła jest dr inż. Jarosław Panasiuk
Szczegółowe informacje

Studenckie Koło Naukowe Projektowania, Wytwarzania i Rekonstrukcji

Studenckie Koło Naukowe Projektowania, Wytwarzania i Rekonstrukcji działa na Wydziale Mechatroniki i Lotnictwa.
Opiekunem naukowym jest mjr dr inż. Paweł Płatek
Szczegółowe informacje

Koło Naukowe „Cyberguru”

Koło naukowe „Cyberguru" działa na Wydziale Cybernetyki.
Opiekunem naukowym koła jest por. mgr inż. Marcin Kukiełka
Szczegółowe informacje

Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego

Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego działa na Wydziale Cybernetyki.
Opiekunem naukowym jest dr Wiesław Śmiałek
Szczegółowe informacje

Studenckie Koło Naukowe Strategia

Studenckie Koło Naukowe Strategia działa na Wydziale Cybernetyki.
Opiekunem naukowym koła jest mgr Wiesława Załoga
Szczegółowe informacje

Koło Naukowe Optoelektroników

Koło działa przy Instytucie Optoelektroniki
Opiekunem naukowym koła jest prof. dr hab. inż. Andrzej Zając
Szczegółowe informacje

Koło Zainteresowań Cybernetycznych

Koło działa przy Wydziale Cybernetyki
Opiekunem naukowym koła jest ppłk dr inż. Mariusz Chmielewski
Szczegółowe informacje

Koło Naukowe Cybersecurity

Koło działa przy Wydziale Cybernetyki
Opiekunem naukowym koła jest mgr inż. Łukasz Skibniewski

Koło Naukowe Tradycji i Chwały Wojska Polskiego

Koło działa przy Klubie WAT
Opiekunem naukowym koła jest mgr inż. Krzysztof Cichański
Szczegółowe informacje

Koło Naukowe Doktorantów WAT „Innowacje w kształceniu Akademickim” IKA

Koło działa przy Dziale Organizacji Kształcenia
Opiekunem naukowym koła jest dr Ewa Łakoma

Inne organizacje studenckie

Studenckie Koło Żeglarskie

Studenckie Koło Żeglarskie działa przy Studium Wychowania Fizycznego WAT.
Opiekunem koła jest mgr Zdzisław Czajko
Szczegółowe informacje

Studencki Klub Rowerowy Voyager

Studencki Klub Rowerowy Voyager działa przy Studium Wychowania Fizycznego WAT.
Opiekunem koła jest mgr Krzysztof Kępniak
Szczegółowe informacje u opiekuna koła.

Studenckie Koło Sportów Zimowych

Studenckie Koło Sportów Zimowych działa przy Studium Wychowania Fizycznego WAT.
Opiekunem koła jest mgr Anna Rybak
Szczegółowe informacje u opiekuna koła.

Studenckie Koło Historyczne

Opiekunem Koła jest Andrzej Ziółkowski
Szczegółowe informacje

Stowarzyszenie Studentów BEST WAT

Stowarzyszenie Studentów BEST WAT jest organizacją zarządzaną przez studentów
Szczegółowe informacje na stronie internetowej www.bestwat.org.pl

Studenckie Koło Air Soft Guns „Grupa Taktyczna Szpon”

Opiekunem koła jest mgr Radosław Olszewski
Szczegółowe informacje

Studenckie Koło SEP

Koło jest organizacją twórczą o charakterze naukowo-technicznym. Siedzibą koła jest Wydział Elektroniki WAT.
Prezesem koła jest Maciej Filipowicz
Szczegółowe informacje

Studenckie Koło SIMP

Koło ma na celu poszerzanie wiedzy z zakresu mechatroniki oraz lotnictwa i kosmonautyki. Działa przy Wydziale Mechatroniki i Lotnictwa WAT.
Szczegółowe informacje

Uczelniana Organizacja „Woda, Ląd, Powietrze”

Uczelniana Organizacja „Woda, Ląd, Powietrze" działa przy Studium Szkolenia Wojskowego.
Opiekunem Organizacji jest mjr Krzysztof Jaskólski
Szczegółowe informacje
Facebook

Studenckie Koło Wspinaczkowe

Studenckie Koło Wspinaczkowe za cel stawia sobie upowszechnianie i propagowanie sportów wspinaczkowych w środowisku akademickim.
Działa przy Studium Szkolenia Wojskowego.
Opiekunem Organizacji jest mgr Artur Gruba.

Sekcja Skoków Spadochronowych

Organizacja umożliwia studentom WAT podnoszenie swoich kwalifikacji i poziomu wyszkolenia.
Sekcja działa przy Studium Szkolenia Wojskowego.
Opiekunem Organizacji jest ppłk mgr inż. Michał Gazda. 

Organizacja Tańczące Waciaki

Celem Organizacji jest nauka członków Koła tańca towarzyskiego i rozwijanie koordynacji ruchowej.
Tańczące Waciaki działają przy Klubie WAT.
Opiekunem Organizacji jest Monika Kuligowska. 

Organizacja Erasmus Student Network WAT

www.facebook.com/ErasmusWat